• Umowa Nr 1/2023 z 02.01.2023 r. - systematyczne dostarczanie tytułów prasowych (Umowa Nr 1/2023.docx)
 • Umowa Nr 2/2023 z 02.01.2023 r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 3/2023 z 01.01.2023 r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych
 • Umowa Nr 4/2023 z 01.01.2023 r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych
 • Umowa Nr 5/2023 z 04.01.2023 r. - świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych
 • Umowa Nr 6/2023 z 10.01.2023 r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną (Umowa Nr 6/2023.docx)
 • Umowa Nr 7/2023 z 01.01.2023 r. - o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 • Umowa Nr 8/2023 z 01.01.2023 r. - o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
 • Umowa Nr 9/2023 z 01.01.2023 r. - o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 
 • Umowa Nr 10/2023 z 05.01.2023 r. - mycie i odkurzanie samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Pułtusku
 • Umowa Nr 11/2023 z 05.01.2023 r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną (Umowa Nr 11/2023.docx)
 • Umowa Nr 12/2023 z 13.01.2023 r. -  zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną (Umowa Nr 12/2023.doc)
 • Umowa Nr 13/2023 z 01.02.2023 r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną (Umowa Nr 13/2023.doc)
 • Umowa Nr 14/2023 z 13.01.2023 r. - nadzór nad eksploatacją agregatu prądotwórczego typu JD 70T (Umowa Nr 14/2023.doc)
 • Umowa Nr 15/2023 z 18.01.2023 r. - przegląd konserwacyjny oraz naprawa kserokopiarek podlegających gwarancji (Umowa Nr 15/2023.doc)
 • Umowa Nr 16/2023 z 18.01.2023 r. - przegląd konserwacyjny oraz naprawa kserokopiarek niepodlegających gwarancji (Umowa Nr 16/2023.doc)
 • Umowa Nr 17/2023 z 19.01.2023 r. - dostawa materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Pułtusku (Umowa nr 17/2023.doc)
 • Umowa Nr 18/2023 z 19.01.2023 r. - dostawa materiałów eksploatacyjnych do Starostwa Powiatowego w Pułtusku (Umowa 18/203.doc)  
 • Umowa Nr 19/2023 z 23.01.2023 r. -  zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną (Umowa Nr 19/2023.doc)
 • Umowa Nr 20/2023 z 24.01.2023 r. -  zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną (Umowa Nr 20/2023.doc)
 • Umowa Nr 21/2023 z 25.01.2023 r. -  zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną (Umowa Nr 21/2023.doc)
 • Umowa Nr 22/2023 z 02.01.2023 r. - umowa licencyjna dotycząca oprogramowania Sigma w części organizacyjnej Arkusz
 • Umowa Nr 24/2023 z 30.01.2023 r. - najem powierzchni magazynowej (Umowa Nr 24/2023.docx)
  Aneks nr 1 z 12.05.2023r. do umowy Nr 24/2023 (Aneks nr 1.docx)
 • Umowa Nr 25/2023 z 30.01.2023 r. - monitorowanie sygnałów alarmowych oraz podejmowanie interwencji (Umowa Nr 25/2023.docx)
  Aneks nr 1 z 12.05.2023r. do umowy Nr 25/2023
 • Umowa Nr 26/2023 z 31.01.2023 r. - najem lokalu mieszkalnego, ul. Białowiejska 5a lok. 4 (Umowa Nr 26/2023.doc)
 • Umowa Nr 27/2023 z 31.01.2023 r. - najem lokalu mieszkalnego, ul. Białowiejska 5a lok. 3 (Umowa Nr 27/2023.doc)
 • Umowa Nr 28/2023 z 01.02.2023 r. - najem lokali mieszkalnych, ul. Białowiejska 5a lok. 1, 5 i 6 (Umowa Nr 28/2023.docx)
 • Umowa Nr 29/2023 z 31.01.2023 r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej dwóch zawodów sportowych w miesiącu lutym
 • Umowa Nr 30/2023 z 31.01.2023 r. - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułtuskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka
 • Umowa Nr 31/2023 z 10.02.2023 r. - oszacowanie wartości pojazdów orzeczonych postanowieniem sądu jako przepadek na rzecz Powiatu Pułtuskiego
 • Umowa Nr 32/2023 z 13.02.2023 r. - udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku: drewniana dzwonnica przy kościele pw. Św. Rocha w Sadykrzu, parafia Obryte (Umowa Nr 32/2023.docx)
 • Umowa Nr 33/2023 z 15.02.2024 r. - użyczenie tabletu Radnemu dla potrzeb systemu eSesja na czas trwania VI kadencji Rady Powiatu w Pułtusku
 • Umowa Nr 34/2023 z 15.02.2024 r. - użyczenie tabletu Radnemu dla potrzeb systemu eSesja na czas trwania VI kadencji Rady Powiatu w Pułtusku
 • Umowa Nr 35/2023 z 15.02.2024 r. - użyczenie tabletu Radnemu dla potrzeb systemu eSesja na czas trwania VI kadencji Rady Powiatu w Pułtusku
 • Umowa Nr 36/2023 z 15.02.2024 r. - użyczenie tabletu Radnej dla potrzeb systemu eSesja na czas trwania VI kadencji Rady Powiatu w Pułtusku
 • Umowa Nr 37/2023 z 15.02.2024 r. - użyczenie tabletu Radnemu dla potrzeb systemu eSesja na czas trwania VI kadencji Rady Powiatu w Pułtusku
 • Umowa Nr 38/2023 z 15.02.2024 r. - użyczenie tabletu Radnemu dla potrzeb systemu eSesja na czas trwania VI kadencji Rady Powiatu w Pułtusku
 • Umowa Nr 39/2023 z 15.02.2024 r. - użyczenie tabletu Radnej dla potrzeb systemu eSesja na czas trwania VI kadencji Rady Powiatu w Pułtusku
 • Umowa Nr 40/2023 z 15.02.2024 r. - użyczenie tabletu Radnemu dla potrzeb systemu eSesja na czas trwania VI kadencji Rady Powiatu w Pułtusku
 • Umowa Nr 41/2023 z 15.02.2024 r. - użyczenie tabletu Radnej dla potrzeb systemu eSesja na czas trwania VI kadencji Rady Powiatu w Pułtusku
 • Umowa Nr 42/2023 z 15.02.2024 r. - użyczenie tabletu Radnej dla potrzeb systemu eSesja na czas trwania VI kadencji Rady Powiatu w Pułtusku
 • Umowa Nr 43/2023 z 15.02.2024 r. - użyczenie tabletu Radnej dla potrzeb systemu eSesja na czas trwania VI kadencji Rady Powiatu w Pułtusku
 • Umowa Nr 44/2023 z 15.02.2024 r. - użyczenie tabletu Radnemu dla potrzeb systemu eSesja na czas trwania VI kadencji Rady Powiatu w Pułtusku
 • Umowa Nr 45/2023 z 15.02.2024 r. - użyczenie tabletu Radnej dla potrzeb systemu eSesja na czas trwania VI kadencji Rady Powiatu w Pułtusku
 • Umowa Nr 46/2023 z 15.02.2024 r. - użyczenie tabletu Radnemu dla potrzeb systemu eSesja na czas trwania VI kadencji Rady Powiatu w Pułtusku
 • Umowa Nr 47/2023 z 15.02.2024 r. - użyczenie tabletu Radnej dla potrzeb systemu eSesja na czas trwania VI kadencji Rady Powiatu w Pułtusku
 • Umowa Nr 48/2023 z 15.02.2024 r. - użyczenie tabletu Radnemu dla potrzeb systemu eSesja na czas trwania VI kadencji Rady Powiatu w Pułtusku
 • Umowa Nr 49/2023 z 15.02.2024 r. - użyczenie tabletu Radnemu dla potrzeb systemu eSesja na czas trwania VI kadencji Rady Powiatu w Pułtusku
 • Umowa Nr 50/2023 z 23.02.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 55 osób w Marta Gozdan HOSTEL PUŁTUSK (Umowa Nr 50/2023.docx)
 • Umowa Nr 51/2023 z 23.02.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 160 osób w Domu Polonii w Pułtusku (Umowa Nr 51/2023.docx)
 • Umowa Nr 52/2023 z 24.02.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 55 osób w Milord Hotel & Restauracja (Umowa Nr 52/2023.docx)
  Aneks Nr 1/2023 z 28.02.2023 r. do umowy Nr 52/2023 (Aneks Nr 1/2023.docx)
 • Umowa Nr 53/2023 z 25.01.2023 r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Internet - system eSesja)
 • Umowa Nr 55/2023 z 17.02.2023 r. - usprawnienie procesu rekrutacji za pomocą systemu Nabór - szkoły ponadpodstawowe VULCAN wersja kompleksowa
 • Umowa Nr 56/2023 z 27.02.2023 r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej trzech zawodów sportowych w miesiącu marcu
 • Umowa Nr 57/2023 z 01.03.2023 r. - doradztwo dotyczące prowadzenia działań na rzecz zapewnienia dostępności (ekspert) - wsparcie doradcze w zakresie realizacji przedsięwzięcia grantowego pt. "Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku" (Umowa Nr 57/2023.docx)
 • Umowa Nr 58/2023 z 01.03.2023 r. - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, ul. Białowiejska 5a
 • Umowa Nr 59/2023 z 09.02.2023 r. - umowa dotacji nr 465/PZ/2022 przyznanej na podstawie uchwały Zarządu Fundacji PZU nr ZF/2286/2022 z dnia 23 grudnia 2022r., Tytuł Projektu: "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji Powiatu Pułtuskiego" 
 • Umowa Nr 60/2023 z 03.03.2023 r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną (Umowa Nr 60/2023.docx)
 • Umowa Nr 61/2023 z 05.03.2023 r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną (Umowa Nr 61/2023.docx)
 • Umowa Nr 62/2023 z 09.03.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 50 osób w Wiatrak Polski Karczma i Hotel (Umowa Nr 62/2023.docx)
 • Umowa Nr 63/2023 z 09.03.2023 r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych w działce nr ew. 115 obręb Psary gmina Obryte
 • Umowa Nr 64/2023 z 14.03.2023 r. - przeniesienie prawa własności pojazdu (Umowa Nr 64/2023.docx)
 • Umowa Nr 65/2023 z 14.03.2023 r. - przeniesienie prawa własności pojazdów (Umowa Nr 65/2023.docx)
 • Umowa Nr 66/2023 z 17.03.2023 r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną (Umowa Nr 66/2023.doc)
 • Umowa Nr 68/2023 z 20.03.2023 r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną (Umowa Nr 68/2023.doc)
 • Umowa Nr 69/2023 z 24.03.2023 r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną (Umowa Nr 69/2023.docx)
 • Umowa Nr 70/2023 z 03.04.2023 r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną (Umowa Nr 70/2023.docx)
 • Umowa Nr 71/2023 z 14.04.2023 r. - wynajem pomieszczeń oraz holu z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (Umowa Nr 71/2023.docx)
 • Umowa Nr 72/2023 z 31.03.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 160 osób w Domu Polonii w Pułtusku (Umowa Nr 72/2023.docx)
 • Umowa Nr 73/2023 z 31.03.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 55 osób w Milord Hotel & Restauracja (Umowa Nr 73/2023.docx)
 • Umowa Nr 74/2023 z 31.03.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 50 osób w Wiatrak Polski Karczma i Hotel (Umowa Nr 74/2023.docx)
 • Umowa Nr 75/2023 z 31.03.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 55 osób w Marta Gozdan HOSTEL PUŁTUSK (Umowa Nr 75/2023.docx)
 • Umowa Nr 76/2023 z 31.03.2023 r. - przeniesienie prawa własności pojazdów (Umowa Nr 76/2023.docx)
 • Umowa Nr 77/2023 z 03.04.2023 r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej pięciu zawodów sportowych w miesiącu kwietniu
 • Umowa Nr 78/2023 z 05.04.2023 r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną (Umowa Nr 78/2023.doc)
 • Umowa Nr 79/2023 z 13.04.2023 r. - wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i wydawanie zaświadczeń o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej (Umowa Nr 79/2023.docx)
 • Umowa Nr 80/2023 z 13.04.2023 r. - wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i wydawanie zaświadczeń o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej (Umowa Nr 80/2023.docx)
 • Umowa Nr 81/2023 z 13.04.2023 r. - wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i wydawanie zaświadczeń o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej (Umowa Nr 81/2023.docx)
 • Umowa Nr 82/2023 z 13.04.2023 r. - wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i wydawanie zaświadczeń o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej (Umowa Nr 82/2023.docx)
 • Umowa Nr 83/2023 z 24.04.2023 r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną (Umowa Nr 83/2023.doc)
 • Umowa Nr 84/2023 z 14.04.2023 r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną (Umowa Nr 84/2023.doc)
 • Umowa Nr 85/2023 z 14.04.2023 r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną (Umowa Nr 85/2023.docx)
 • Umowa Nr 86/2023 z 12.04.2023 r. - udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie ze środków budżetu państwa realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"
 • Umowa Nr 87/2023 z 24.04.2023 r. - dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Ekologiczny piknik rodzinny w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku"
 • Umowa Nr 88/2023 z 26.04.2023 r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną (Umowa Nr 88/2023.docx)
 • Umowa Nr 89/2023 z 26.04.2023 r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną (Umowa Nr 89/2023.docx)
 • Umowa Nr 91/2023 z 26.04.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 160 osób w Domu Polonii w Pułtusku (Umowa Nr 91/2023.docx)
 • Umowa Nr 92/2023 z 31.03.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 55 osób w Milord Hotel & Restauracja (Umowa Nr 92/2023.docx)
 • Umowa Nr 93/2023 z 26.04.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 50 osób w Wiatrak Polski Karczma i Hotel (Umowa Nr 93/2023.docx)
 • Umowa Nr 94/2023 z 26.04.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 55 osób w Marta Gozdan HOSTEL PUŁTUSK (Umowa Nr 94/2023.docx)
 • Umowa Nr 96/2023 z 27.04.2023 r. - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 • Umowa Nr 97/2023 z 22.05.2023 r. - wykonanie operatów szacunkowych działek położonych w obrębie 12 m. Pułtusk dla potrzeb ustalenia odszkodowań na rzecz byłych właścicieli nieruchomości z tytułu przejęcia działek przez Gminę Pułtusk (Umowa Nr 97/2023.docx)
 • Umowa Nr 98/2023 z 08.05.2023 r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej dwóch zawodów sportowych w miesiącu maju
 • Umowa Nr 99/2023 z 09.05.2023 r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb Żebry Wiatraki gmina Gzy (Załącznik 1-Projekt moder.; Załącznik)
 • Umowa Nr 100/2023 z 09.05.2023 r. -opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb Koziegłowy gmina Pokrzywnica (Załącznik 1-Projekt moder.; Załącznik do projektu)
 • Umowa Nr 102/2023 z 16.05.2023 r. - wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia odszkodowania na rzecz byłych właścicieli nieruchomości położonych w obrębie Grochy Serwatki gmina Gzy z tytułu przejęcia działek na rzecz Gminy Gzy  (Umowa Nr 102/2023.doc)
 • Umowa Nr 103/2023 z 18.05.2023 r. - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla celów prawnych na potrzeby ujawnienia stanu prawnego dla gruntów pod rowami położonych w obrębie Sadykierz gmina Obryte oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 254/1, 303/1, 303/3, 388/1, 388/2 
 • Umowa Nr 104/2023 z 15.05.2023 r. - udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495" 
  Aneks Nr 1 z 24.07.2023 r.  do umowy Nr 104/2023 
 • Umowa Nr 105/2023 z 15.03.2023 r. - udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim" oraz "Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W "
 • Umowa Nr 106/2023 z 24.05.2023 r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną (Umowa Nr 106/2023.doc)
 • Umowa Nr 107/2023 z 24.05.2023 r. - sporządzenie i uzgodnienie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanów lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (Umowa Nr 107/2023.docx)
  Aneks nr 1 z 30.11.2023 r. do umowy 107/2023
  Aneks nr 2 z 20.12.2023 r. do umowy 107/2023
  Aneks nr 3 z 28.12.2023 r. do umowy 107/2023
 • Umowa Nr 108/2023 z 15.05.2023 r. - udzielenie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku"
  Aneks nr 1 z 25.08.2023 r. do umowy Nr 108/2023
 • Umowa Nr 110/2023 z 30.05.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 160 osób w Domu Polonii w Pułtusku (Umowa Nr 110/2023.docx)
 • Umowa Nr 111/2023 z 30.05.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 55 osób w Milord Hotel & Restauracja (Umowa Nr 111/2023.docx)
 • Umowa Nr 112/2023 z 30.05.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 50 osób w Wiatrak Polski Karczma i Hotel (Umowa Nr 112/2023.docx)
 • Umowa Nr 113/2023 z 30.05.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 55 osób w Marta Gozdan HOSTEL PUŁTUSK (Umowa Nr 113/2023.docx)
 • Umowa Nr 114/2023 z 23.06.2023 r. -wykonanie operatu szacunkowego niezbędnego w celu zbycia nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz Gminy Winnica (Umowa Nr 114/2023.docx)
 • Umowa Nr 115/2023 z 23.06.2023 r. -wykonanie operatu szacunkowego niezbędnego do ustalenia odszkodowania na rzecz byłych współwłaścicieli nieruchomości położonej w obrębie 27 miasta Pułtusk z tytułu przejęcia działki na rzecz Gminy Pułtusk (Umowa Nr 115/2023.docx)
 • Umowa Nr 116/2023 z 06.06.2023 r. - wykonanie dwuetapowego audytu serwisów Internetowych (Umowa Nr 116/2023.doc)
 • Umowa Nr 118/2023 z 13.06.2023 r. - przeprowadzenie modyfikacji serwisów internetowych w celu poprawy dostępności (Umowa Nr 118/2023.doc)
 • Umowa Nr 119/2023 z 13.06.2023 r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną (Umowa Nr 119/2023.doc)
 • Umowa Nr 120/2023 z 13.06.2023 r. - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 • Umowa Nr 121/2023 z 14.06.2023 r. - przeniesienie prawa własności pojazdów (Umowa Nr 121/2023.doc)
 • Umowa Nr 122/2023 z 15.06.2023 r. - przeniesienie prawa własności pojazdów (Umowa Nr 122/2023.doc)
 • Umowa Nr 123/2023 z 16.06.2023 r. - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej z ustalenia granic części działki nr 21 położonej w obrębie Grochy Imbrzyki, gm. Gzy (Umowa Nr 123/2023.doc)
 • Umowa Nr 124/2023 z 19.06.2023 r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną 
 • Umowa Nr 125/2023 z 21.06.2023 r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną (Umowa Nr 125/2023.doc)
 • Umowa Nr 126/2023 z 23.06.2023 r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną (Umowa Nr 126/2023.docx)
 • Umowa Nr 128/2023 z 28.06.2023 r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb Niestępowo Włościańskie gmina Pokrzywnica (Załącznik 1-Projekt moder.; Załącznik)
 • Umowa Nr 129/2023 z 28.06.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 160 osób w Domu Polonii w Pułtusku (Umowa Nr 129/2023.docx)
 • Umowa Nr 130/2023 z 28.06.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 55 osób w Milord Hotel & Restauracja (Umowa Nr 130/2023.docx)
 • Umowa Nr 131/2023 z 28.06.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 50 osób w Wiatrak Polski Karczma i Hotel (Umowa Nr 131/2023.docx)
 • Umowa Nr 132/2023 z 28.06.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 55 osób w Marta Gozdan HOSTEL PUŁTUSK (Umowa Nr 132/2023.docx)
 • Umowa Nr 133/2023 z 30.06.2023 r. - produkcja materiału video promującego inwestycje zrealizowane przez Powiat Pułtuski (Umowa Nr 133/2023.doc), Aneks nr 1 z dnia 14.09.2023 r. (Aneks Nr 1.docx)
 • Umowa Nr 134/2023 z 30.06.2023 r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną (Umowa Nr 134/2023.docx)
 • Umowa Nr 138/2023 z 26.06.2023 r. - o udzielenie dotacji celowej na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w publicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"
 • Umowa Nr 139/2023 z 12.07.2023 r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną (Umowa Nr 139/2023.docx)
 • Umowa Nr 140/2023 z 11.07.2023 r. - wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej w celu sprzedaży jej na rzecz użytkownika wieczystego (Umowa Nr 140/2023.doc)
 • Umowa Nr 141/2023 z 13.07.2023 r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną (Umowa Nr 141/2023.docx)
 • Umowa Nr 142/2023 z 14.07.2023 r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną (Umowa Nr 142/2023.docx)
 • Umowa Nr 143/2023 z 18.07.2023 r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną (Umowa Nr 143/2023.docx)
 • Umowa Nr 144/2023 z 19.07.2023 r. - udział w komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 • Umowa Nr 145/2023 z 19.07.2023 r. - udział w komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 • Umowa Nr 146/2023 z 20.07.2023 r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną (Umowa Nr 146/2023.docx)
 • Umowa Nr 147/2023 z 19.07.2023 r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną (Umowa Nr 147/2023.docx)
 • Umowa Nr 148/2023 z 20.07.2023 r. - udział w komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 • Umowa Nr 149/2023 z 20.07.2023 r. - udział w komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 • Umowa Nr 150/2023 z 21.07.2023 r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych - zapasowe łącze (Orange Polska S.A.)
 • Umowa Nr 151/2023 z 24.07.2023 r. - wykonanie badań laboratoryjnych w ramach zadania pn. "Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku" współfinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego (Umowa Nr 151/2023.docx)
  Aneks nr 1/2023 do umowy Nr 151/2023 (Aneks nr 1/2023.docx)
 • Umowa Nr 152/2023 z 21.07.2023 r. - umowa dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku"
 • Umowa Nr 153/2023 z 27.07.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 160 osób w Domu Polonii w Pułtusku (Umowa Nr 153/2023.docx)
 • Umowa Nr 154/2023 z 27.07.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 55 osób w Milord Hotel & Restauracja (Umowa Nr 154/2023.docx)
 • Umowa Nr 155/2023 z 27.07.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 50 osób w Wiatrak Polski Karczma i Hotel (Umowa Nr 155/2023.docx)
 • Umowa Nr 156/2023 z 27.07.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 55 osób w Marta Gozdan HOSTEL PUŁTUSK (Umowa Nr 156/2023.docx)
 • Umowa Nr 157/2023 z 10.07.2023 r. - przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku 
 • Umowa Nr 158/2023 z 24.07.2023 r. - przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku 
 • Umowa Nr 159/2023 z 28.07.2023 r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną (Umowa Nr 159/2023.docx)
 • Umowa Nr 160/2023 z 31.07.2023 r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną (Umowa Nr 160/2023.docx)
 • Umowa Nr 161/2023 z 02.08.2023 r. - wykonanie operatu szacunkowego (Umowa Nr 161/2023.docx)
 • Umowa Nr 162/2023 z 08.08.2023 r. - przeprowadzenie konsultacji lekarskich dla kobiet w ramach zadania pn. "Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku" współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego (Umowa Nr 162/2023.docx)
 • Umowa Nr 163/2023 z 17.08.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 120 osób w Domu Polonii w Pułtusku (Umowa Nr 163/2023.docx)
 • Umowa Nr 164/2023 z 17.08.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 40 osób w Milord Hotel & Restauracja (Umowa Nr 164/2023.docx)
 • Umowa Nr 165/2023 z 17.08.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 40 osób w Wiatrak Polski Karczma i Hotel (Umowa Nr 165/2023.docx)
 • Umowa Nr 166/2023 z 17.08.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 40 osób w Marta Gozdan HOSTEL PUŁTUSK (Umowa Nr 166/2023.docx)
 • Umowa Nr 167/2023 z 18.08.2023 r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną (Umowa Nr 167/2023.docx)
 • Umowa Nr 168/2023 z 18.08.2023 r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną (Umowa Nr 168/2023.docx)
 • Umowa Nr 169/2023 z 21.08.2023 r. - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z PZP na zakup energii elektrycznej od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r.
 • Umowa Nr 170/2023 z 23.08.2023 r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną 
 • Umowa Nr 171/2023 z 02.08.2023 r. - przekazanie środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku 
 • Umowa Nr 172/2023 z 25.08.2023 r. - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej z ustalenia granic działki (Umowa Nr 172/2023.docx)
 • Umowa Nr 173/2023 z 01.09.2023 r. - montaż w pionowych ciągach komunikacyjnych dodatkowych barierek po jednej stronie biegu schodów w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku (Umowa Nr 173/2023.docx)
 • Umowa Nr 174/2023 z 01.09.2023 r. - wykonanie badań laboratoryjnych w ramach zadania pn. "Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku" współfinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego (Umowa Nr 174/2023.docx)
 • Umowa Nr 175/2023 z 11.09.2023 r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 176/2023 z 12.09.2023 r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 177/2023 z 12.09.2023 r. - wykonanie prac kosztorysowych (Umowa Nr 177/2023.docx)
 • Umowa Nr 178/2023 z 19.09.2023 r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną 
 • Umowa Nr 179/2023 z 18.09.2023 r. - wykonanie operatu szacunkowego
 • Umowa Nr 180/2023 z 06.09.2023 r. - przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku z przeznaczeniem na wydatek inwestycyjny pn. "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku" 
 • Umowa Nr 181/2023 z 23.09.2023 r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną (Umowa Nr 181/2023.docx)
 • Umowa Nr 182/2023 z 22.08.2023 r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną (Umowa Nr 182/2023.docx)
 • Umowa Nr 183/2023 z 22.09.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 120 osób w Domu Polonii w Pułtusku (Umowa Nr 183/2023.docx)
 • Umowa Nr 184/2023 z 22.09.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 40 osób w Milord Hotel & Restauracja (Umowa Nr 184/2023.docx)
 • Umowa Nr 185/2023 z 22.09.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 40 osób w Wiatrak Polski Karczma i Hotel (Umowa Nr 185/2023.docx)
 • Umowa Nr 186/2023 z 22.09.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 40 osób w Marta Gozdan HOSTEL PUŁTUSK (Umowa Nr 186/2023.docx)
 • Umowa Nr 187/2023 z 26.09.2023 r. - sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia odszkodowania na rzecz byłych właścicieli nieruchomości z tytułu przejęcia działek przez Gminę Winnica z mocy prawa na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (Umowa Nr 187/2023.docx)
 • Umowa Nr 188/2023 z 12.10.2023 r. -  zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną (Umowa Nr 188/2023.docx)
 • Umowa Nr 189/2023 z 02.10.2023 r. - przeprowadzenie konsultacji lekarskich dla kobiet w ramach zadania pn. "Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku" współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego (Umowa Nr 189/2023.docx)
 • Umowa Nr 190/2023 z 02.10.2023 r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej czterech zawodów sportowych w miesiącu październiku
 • Umowa Nr 191/2023 z 02.10.2023 r. - przekazanie środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku
 • Umowa Nr 192/2023 z 05.10.2023 r. - sporządzenie operatu szacunkowego w celu sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego (Umowa nr 192/2023.docx)
 • Umowa nr 193/2023 z 10.10.2023 r. - wykonanie operatu szacunkowego dla działki nr 3501 położonej w obrębie 22 m. Pułtusk (Umowa nr 193/2023.docx)
 • Umowa Nr 194/2023 z 10.10.2023 r. - realizacja zadania publicznego na podstawie oferty, o której mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) (Umowa Nr 194/2023.docx), załącznik do umowy - oferta realizacji zadania publicznego
 • Umowa Nr 195/2023 z 10.10.2023 r. - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. "Remont dróg powiatowych Powiatu w Pułtusku 1. Odcinek drogi nr 3421W relacji Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Pniewo 2. Odcinek drogi nr 3432W relacji Grabówiec-Zatory w miejscowości Zatory"
 • Umowa Nr 196/2023 z 12.10.2023 r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 197/2023 z 12.10.2023 r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 198/2023 z 12.10.2023 r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 199/2023 z 12.10.2023 r. -  zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną (Umowa Nr 199/2023.docx)
 • Umowa Nr 200/2023 z 12.10.2023 r. -  zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną (Umowa Nr 200/2023.docx)
 • Umowa Nr 202/2023 z 19.10.2023 r. - wykonanie robót budowalnych w budynku dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie (Umowa nr 202/2023.docx)
 • Umowa Nr 203/2023 z 26.10.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 120 osób w Domu Polonii w Pułtusku (Umowa Nr 203/2023.docx)
 • Umowa Nr 204/2023 z 26.10.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 40 osób w Milord Hotel & Restauracja (Umowa Nr 204/2023.docx)
 • Umowa Nr 205/2023 z 26.10.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 40 osób w Marta Gozdan HOSTEL PUŁTUSK (Umowa Nr 206/2023.docx)
 • Umowa Nr 206/2023 z 26.10.2023 r. - sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy zabytkowym budynku dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie
 • Umowa Nr 207/2023 z 03.11.2023r. -  zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 208/2023 z 30.10.2023 r. - przeniesienie prawa własności pojazdów (Umowa Nr 208/2023.doc)
 • Umowa Nr 209/2023 z 13.11.2023 r. -  zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 210/2023 z 06.11.2023 r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej czterech zawodów sportowych w miesiącu listopadzie
 • Umowa Nr 211/2023 z 03.11.2023 r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Polkomtel Sp. z o.o.)
 • Umowa Nr 212/2023 z 10.11.2023 r. - dotycząca udostępnienia danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 213/2023 z 11.11.2023 r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 214/2023 z 10.11.2023 r. - dotycząca udostępnienia danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 215/2023 z 08.12.2023 r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 216/2023 z 10.11.2023 r. - dofinansowanie ze środków PFRON projektu pn. "Likwidacja barier transportowych. Zakup samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich" z przeznaczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świeszewie w ramach obszaru D realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" (Umowa Nr 216/2023.docx)
 • Umowa Nr 217/2023 z 10.11.2023 r. - przygotowanie, wygłoszenie prelekcji i złożenie tekstu na temat historii Powiatu Pułtuskiego (Umowa Nr 217/2023.docx)
 • Umowa Nr 218/2023 z 06.11.2023 r. - przekazanie środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku
 • Umowa Nr 219/2023 z 16.11.2023 r. -  zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 220/2023 z 16.11.2023 r. -  zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 221/2023 z 16.11.2023 r. -  zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 222/2023 z 16.11.2023 r. -  zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 223/2023 z 20.11.2023 r. -  zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 224/2023 z 17.11.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 120 osób w Domu Polonii w Pułtusku (Umowa Nr 224/2023.docx)
 • Umowa Nr 225/2023 z 17.11.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 55 osób w Milord Hotel & Restauracja (Umowa Nr 225/2023.docx)
 • Umowa Nr 226/2023 z 17.11.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 40 osób w Marta Gozdan HOSTEL PUŁTUSK (Umowa Nr 226/2023.docx)
 • Umowa Nr 228/2023 z 20.11.2023 r. - przeprowadzenie oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego w formie samooceny z niezależną walidacją (Umowa Nr 228/2023.docx)
 • Umowa Nr 229/2023 z 21.11.2023 r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 230/2023 z 22.11.2023 r. - roczne wsparcie techniczne posiadanego systemu zbierania logów
 • Umowa Nr 231/2023 z 23.11.2023 r. - sprzedaż energii elektrycznej (Umowa Nr 231/2023.docx)
 • Umowa Nr 232/2023 z 28.11.2023 r. - dotacja na realizację zadania pn. "Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusku na potrzeby usług społecznych"
 • Umowa Nr 233/2023 z 29.11.2023 r. -  zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 234/2023 z 30.11.2023 r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej trzech zawodów sportowych w miesiącu grudniu
 • Umowa Nr 235/2023 z 01.12.2023 r. - udział w komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 • Umowa Nr 236/2023 z 01.12.2023 r. - udział w komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 • Umowa Nr 237/2023 z 06.12.2023 r.- opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych w działce ewid. nr 49/1, położonej w obrębie Kamionna gmina Winnica (Umowa Nr 237/2023.docx)
 • Umowa Nr 238/2023 z 05.12.2023 r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 240/2023 z 30.11.2023 r. - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułtuskiemu przez Gminę Zatory na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w miejscowości Pniewo od km 0+000 do 0+495"
 • Umowa Nr 241/2023 z 14.12.2023 r. - zapewnienie Starostwu Powiatowemu w Pułtusku dostępu do modułu umożliwiającego rezerwację on-line wizyt w urzędzie za pomocą serwisu www i aplikacji mobilnej
 • Umowa Nr 242/2023 z 12.12.2023 r. - przeprowadzenie przeglądu centralnego UPS-a
 • Umowa Nr 243/2023 z 11.12.2023 r. - systematyczne dostarczanie tytułów prasowych (Umowa Nr 243/2023.docx)
 • Umowa Nr 244/2023 z 08.12.2023 r. - zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z programu " Wektory życia" dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 • Umowa Nr 245/2023 z 08.12.2023 r. - zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z programu " Wektory życia" dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 • Umowa Nr 246/2023 z 08.12.2023 r. - zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z programu " Wektory życia" dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 • Umowa Nr 247/2023 z 08.12.2023 r. - zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z programu " Wektory życia" dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 • Umowa Nr 248/2023 z 08.12.2023 r. - zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z programu " Wektory życia" dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 • Umowa Nr 249/2023 z 08.12.2023 r. - zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z programu " Wektory życia" dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 • Umowa Nr 250/2023 z 08.12.2023 r. - zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z programu " Wektory życia" dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 • Umowa Nr 251/2023 z 08.12.2023 r. - zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z programu " Wektory życia" dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 • Umowa Nr 252/2023 z 08.12.2023 r. - zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z programu " Wektory życia" dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 • Umowa Nr 253/2023 z 08.12.2023 r. - zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z programu " Wektory życia" dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 • Umowa Nr 254/2023 z 08.12.2023 r. - zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z programu " Wektory życia" dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 • Umowa Nr 255/2023 z 08.12.2023 r. - zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z programu " Wektory życia" dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 • Umowa Nr 256/2023 z 08.12.2023 r. - zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z programu " Wektory życia" dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 • Umowa Nr 257/2023 z 08.12.2023 r. - zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z programu " Wektory życia" dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 • Umowa Nr 258/2023 z 19.12.2023 r. - administrowanie domenami oraz hosting serwisów internetowych i poczty elektronicznej (Plocman Sp. z o.o.) 
 • Umowa Nr 259/2023 z 11.12.2023 r. - zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z programu " Wektory życia" dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 • Umowa Nr 260/2023 z 23.11.2023 r. - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułtuskiemu przez Gminę Obryte na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m. Obryte"
 • Umowa Nr 261/2023 z 12.12.2023 r. - udzielanie w 2024 r. pomocy prawnej na rzecz osób uprawnionych (Umowa Nr 261/2023.doc)
 • Umowa Nr 262/2023 z 12.12.2023 r. - udzielanie w 2024 r. pomocy prawnej na rzecz osób uprawnionych (Umowa Nr 262/2023.docx)
  Aneks nr 1 do umowy Nr 262/2023 (Aneks nr 1.docx)
 • Umowa Nr 263/2023 z 12.12.2023 r. - realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2024 roku (Umowa Nr 263/2023.doc)
 • Umowa Nr 264/2023 z 19.12.2023 r. - doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych (Umowa Nr 264/2023.docx)
 • Umowa Nr 265/2023 z 18.12.2023r. - użyczenie wyposażenia byłe Sali Rady Powiatu w Pułtusku (Umowa nr 265/2023.doc)  
 • Umowa Nr 266/2023 z 19.12.2023 r. - prowadzenie punktu kasowego w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku w 2024 roku (Umowa Nr 266/2023.docx)
 • Umowa Nr 268/2023 z 20.12.2023 r. - dokonywanie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny w drodze oględzin zewnętrznych oraz wystawianie karty zgonu (Umowa Nr 26/2023.doc)
 • Umowa Nr 269/2023 z 20.12.2023 r. - zakup paliwa do pojazdów i urządzeń technicznych (Umowa Nr 26/2023.doc)
 • Umowa Nr 270/2023 z 20.12.2023 r. - monitorowanie sygnałów alarmowych oraz podejmowanie interwencji i konserwację lokalnych systemów alarmowych (Umowa Nr 270/2023.doc)
 • Umowa Nr 271/2023 z 20.12.2023 r. - monitorowanie  radiowego systemu Nokton (Umowa Nr 271/2023.doc)  
 • Umowa Nr 272/2023 z 20.12.2023 r. - świadczenie usług tłumaczenia on-line języka migowego (Umowa Nr 272/2023.doc) 
 • Umowa Nr 273/2023 z 21.12.2023 r. -  zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 274/2023 z 21.12.2023 r. - korzystanie z kanalizacji kablowej
 • Umowa Nr 275/2023 z 21.12.2023 r. - korzystanie z kanalizacji kablowej
 • Umowa Nr 276/2023 z 21.12.2023 r. - korzystanie z kanalizacji kablowej
 • Umowa Nr 278/2023 z 21.12.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 120 osób w Domu Polonii w Pułtusku (Umowa Nr 278/2023.docx)
 • Umowa Nr 279/2023 z 21.12.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 55 osób w Milord Hotel & Restauracja (Umowa Nr 279/2023.docx)
 • Umowa Nr 280/2023 z 21.12.2023 r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla maks. 40 osób w Marta Gozdan HOSTEL PUŁTUSK (Umowa Nr 280/2023.docx)
 • Umowa Nr 282/2023 z 27.12.2023 r. - usuwanie pojazdów z drogi i umieszczaniu ich na parkingu strzeżonym
 • Umowa Nr 283/2023 z 27.12.2023 r. - usuwanie pojazdów z drogi i umieszczaniu ich na parkingu strzeżonym
 • Umowa Nr 284/2023 z 27.12.2023 r. - użyczenie części nieruchomości Gminie Pokrzywnica (Umowa Nr 284/2023.docx)
 • Umowa Nr 285/2023 z 28.12.2023 r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Internet światłowód)
 • Umowa Nr 286/2023 z 28.12.2023 r. - przeniesienie prawa własności pojazdów 
 • Umowa Nr 287/2023 z 28.12.2023 r. - przeniesienie prawa własności pojazdu
 • Umowa Nr 288/2023 z 29.12.2023 r. - dostawa tablic rejestracyjnych
 • Umowa Nr 290/2023 z 29.12.2023 r. - usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Pułtusku
  Aneks Nr 1 z 15.04.2024 do umowy Nr 290/2023 (Aneks Nr 1.doc)
 • Umowa Nr 291/2023 z 29.12.2023 r. - kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Zalewski Adam
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-04 15:18:13
 • Informacja zaktualizowana przez: Zalewski Adam
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-05-15 13:40:26
 • Liczba odsłon: 7343
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9997876]

przewiń do góry