ROK 2016

 • Umowa nr 1/2016 z dnia 7 stycznia 2016r. - o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - pobierz
 • Umowa nr 2/2016 z dnia 11 stycznia 2016r. - wykonanie opartów szacunkowych dot. określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pułtuskiego - pobierz
 • Umowa nr 3/2016 z dnia 11 stycznia 2016r. - partnerstwo na rzecz realizacji zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiaowej Nr 4407W Jegiel-Porządzie-Obryte-Pułtusk na odcinku Psary Obryte" - pobierz
 • Umowa nr 4/2016 z dnia 11 stycznia 2016r. - wykonanie dokumentacji kosztowo - projektowej - pobierz
 • Umowa nr 5/2016 z dnia 7 stycznia 2016r. - przeprowadzanie badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz prowadzenie działań profilaktycznych związanych z chorobami zawodowymi, z w przypadku ich podejrzenia prowadzenie spraw z nimi związanymi - pobierz
 • Umowa nr 6/2016 z dnia 15 stycznia 2016r. - wykonanie operatu szacunkowego dot. określenia wartości rynkowej prawa własności - pobierz
 • Umowa nr 7/2016 z dnia 18 stycznia 2016r. - sprawowanie opieki nad 10 uczniami / uczennicami z Technikum Nr 2 w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku - uczestnikami projektu "Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Erasmus+ - pobierz
 • Umowa nr 8/2016 z dnia 18 stycznia 2016r. - sprawowanie opieki nad 12 uczniami / uczennicami z Technikum Nr 2 w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku - uczestnikami projektu "Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Erasmus+ - pobierz
 • Umowa nr 9/2016 z dnia 15 stycznia 2016r. - nadzór inwestorski - pobierz
 • Umowa nr 10/2016 z dnia 18 stycznia 2016r. - administrowanie i hosting serwisów internetowych oraz poczty mailowej - pobierz
 • Umowa nr 11/2016 z dnia 18 stycznia 2016r. - Budowa DPS w Pułtusku - etap II - pobierz
 • Umowa nr 12/2016 z dnia 19 stycznia 2016r. - organizacja kolonii w górach - pobierz
 • Umowa nr 13/2016 z dnia 19 stycznia 2016r. - organizacja kolonii w górach - pobierz
 • Umowa nr 14/2016 z dnia 25 stycznia 2016r. - wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego określenia wartości prawa służebności gruntowej - pobierz
 • Umowa nr 15/2016 z dnia 20 stycznia 2016r. - wynajęcie pomieszczeń na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - pobierz
 • Umowa nr 16/2016 z dnia 26 stycznia 2016r. - uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków stron w związku z realizacją projektu "Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli" - pobierz 
 • Umowa Nr 17/2016 z dnia 26 stycznia 2016r. - przewóz osób w ramach projektu "Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli" - pobierz
 • Umowa Nr 18/2016 z dnia  29 stycznia 2016r. - dostawa materiałów biurowych - pobierz
 • Umowa nr 19/2016 z dnia 28 stycznia 2016r. - realizacja zadania pn.: "Działania z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli powiatu pułtuskiego w ramach projektu pt. "Musimy siać ..." - część I - działania z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego dla dzieci uczęszczajacych do przedszkoli - pobierz
 • Umowa nr 20/2016 - ANULOWANO
 • Umowa nr 21/2016 - ANULOWANO
 • Umowa nr 22/2016 z dnia 28 stycznia 2016r. - realizacja zadania pn.: "Działania z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli powiatu pułtuskiego w ramach projektu pt. "Musimy siać ..." - część IV - działania z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych - pobierz
 • Umowa nr 23/2016 z dnia 29 stycznia 2016r. - prowadzenie audytu wewnętrznego - pobierz
 • Umowa nr 24/2016 z dnia 1 lutego 2016r. - przegląd, konserwacja oraz naprawa kserokopiarek  - pobierz
 • Umowa nr 25/2016 z dnia 2 lutego 2016r. - ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu aktualizaji części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków dla działki 260/24 we wsi Obryte - pobierz
 • Umowa nr 26/2016 z dnia 9 lutego 2016- realizacja zadania pn.: "Działania z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli powiatu pułtuskiego w ramach projektu pt. "Musimy siać ..." - część II - działania z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego dla dzieci uczęszczajacych do szkół podstawowych - pobierz
 • Umowa nr 27/2016 z dnia 10 lutego 2016r. - prowadzenie zajęć świetlicowych - pobierz
 • Umowa nr 28/2016 z dnia 10 lutego 2016r.  - zakładanie ewidencji wojskowej - pobierz
 • Umowa nr 29/2016 z dnia 10 lutego 2016r. - zakładanie ewidencji wojskowej - pobierz
 • Umowa nr 30/2016 z dnia 10 lutego 2016r. - zakładanie ewidencji wojskowej - pobierz
 • Umowa nr 31/2016 z dnia 10 lutego 2016r. - zakładanie ewidencji wojskowej - pobierz
 • Umowa nr 32/2016 z dnia 16 lutego 2016r. - umowa o przyłącze gazowe - pobierz
 • Umowa nr 33/2016 z dnia 9 lutego 2016r. - realizacja zadania pn.: "Działania z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli powiatu pułtuskiego w ramach projektu pt. "Musimy siać ..." - część III - działania z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego dla młodzieży gimnazjów - pobierz
 • Umowa nr 34/2016 z dnia 18 lutego 2016r. - dzierżawa kanalizacji kablowej (ul. Białowiejska 5 - ul. 3 Maja 20) - pobierz
 • Umowa nr 35/2016 z dnia 18 lutego 2016r. - dzierżawa kanalizacji kablowej (ul. Bialowiejska 5 - ul. Daszyńskiego 19) - pobierz
 • Umowa nr 36/2016 z dnia 22 lutego 2016r. - nadzór nad eksploatacją agregatu prądotwórczego typu JD 70T - pobierz
 • Umowa nr 37/2016 z dnia 24 lutego 2016r. - budowa przyłącza gazowego - pobierz
 • Umowa nr 38/2016 z dnia 25 lutego 2016r. - wygłoszenie wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku - pobierz
 • Umowa nr 39/2016 z dnia 11 marca 2016r. - wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz opracowanie dokumentacji w celu aktualizacji części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków - pobierz  
 • Umowa nr 40/2016 z dnia 10 marca 2016r. - malowanie Starostwa, ul. 3 Maja 20 - pobierz
 • Umowa nr 41/2016 z dnia 17 marca 2016r. - wyjazd terapeutyczny nad morze - pobierz
 • Umowa nr 42/2016 z dnia 17 marca 2016r. - o przetwarzanie danych osobowych - pobierz
 • Umowa nr 43/2016 z dnia 17 marca 2016r. - wyjazd profilaktyczny nad morze - pobierz
 • Umowa nr 44/2016 z dnia 17 marca 2016r. - o przetwarzanie danych osobowych - pobierz
 • Umowa nr 45/2016 z dnia 17 marca 2016r. - wyjazd terapeutyczny nad morze - pobierz
 • Umowa nr 46/2016 z dnia 17 marca 2016r. - o przetwarzanie danych osobowych - pobierz
 • Umowa nr 47/2016 z dnia 17 marca 2016r. - wyjazd terapeutyczny nad morze - pobierz
 • Umowa nr 48/2016 z dnia 17 marca 2016r. - o przetwarzanie danych osobowych - pobierz
 • Umowa nr 49/2016 z dnia 17 marca 2016r. - wykonanie operatu szacunkowego dot. określenia wartości rynkowej  - pobierz
 • Umowa nr 50/2016 z dnia 17 marca 2016r.  - o współpracy ze szkołą w ramach Projektu "Musimy siać ..." w celu organizacji 5 dniowego Wyjazdu Profilaktycznego z Programem Terapeutycznym dla uczniów uczęszczających do szkół funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego - pobierz
 • Umowa nr 51/2016 z dnia 17 marca 2016r.  - o współpracy ze szkołą w ramach Projektu "Musimy siać ..." w celu organizacji 5 dniowego Wyjazdu Profilaktycznego z Programem Terapeutycznym dla uczniów uczęszczających do szkół funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego - pobierz
 • Umowa nr 52/2016 z dnia 17 marca 2016r.  - o współpracy ze szkołą w ramach Projektu "Musimy siać ..." w celu organizacji 5 dniowego Wyjazdu Profilaktycznego z Programem Terapeutycznym dla uczniów uczęszczających do szkół funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego - pobierz
 • Umowa nr 53/2016 z dnia 17 marca 2016r.  - o współpracy ze szkołą w ramach Projektu "Musimy siać ..." w celu organizacji 5 dniowego Wyjazdu Profilaktycznego z Programem Terapeutycznym dla uczniów uczęszczających do szkół funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego - pobierz
 • Umowa nr 54/2016 z dnia 17 marca 2016r.  - o współpracy ze szkołą w ramach Projektu "Musimy siać ..." w celu organizacji 5 dniowego Wyjazdu Profilaktycznego z Programem Terapeutycznym dla uczniów uczęszczających do szkół funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego - pobierz
 • Umowa nr 55/2016 z dnia 17 marca 2016r.  - o współpracy ze szkołą w ramach Projektu "Musimy siać ..." w celu organizacji 5 dniowego Wyjazdu Profilaktycznego z Programem Terapeutycznym dla uczniów uczęszczających do szkół funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego - pobierz
 • Umowa nr 56/2016 z dnia 17 marca 2016r.  - o współpracy ze szkołą w ramach Projektu "Musimy siać ..." w celu organizacji 5 dniowego Wyjazdu Profilaktycznego z Programem Terapeutycznym dla uczniów uczęszczających do szkół funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego - pobierz
 • Umowa nr 57/2016 z dnia 16 marca 2016r. - wygłoszenie wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku - pobierz
 • Umowa nr 58/2016 z dnia 17 marca 2016r.  - o współpracy ze szkołą w ramach Projektu "Musimy siać ..." w celu organizacji 5 dniowego Wyjazdu Profilaktycznego z Programem Terapeutycznym dla uczniów uczęszczających do szkół funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego - pobierz
 • Umowa nr 59/2016 z dnia 17 marca 2016r.  - o współpracy ze szkołą w ramach Projektu "Musimy siać ..." w celu organizacji 5 dniowego Wyjazdu Profilaktycznego z Programem Terapeutycznym dla uczniów uczęszczających do szkół funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego - pobierz
 • Umowa nr 60/2016 z dnia 17 marca 2016r.  - o współpracy ze szkołą w ramach Projektu "Musimy siać ..." w celu organizacji 5 dniowego Wyjazdu Profilaktycznego z Programem Terapeutycznym dla uczniów uczęszczających do szkół funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego - pobierz
 • Umowa nr 61/2016 z dnia 17 marca 2016r.  - o współpracy ze szkołą w ramach Projektu "Musimy siać ..." w celu organizacji 5 dniowego Wyjazdu Profilaktycznego z Programem Terapeutycznym dla uczniów uczęszczających do szkół funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego - pobierz
 • Umowa nr 62/2016 z dnia 17 marca 2016r.  - o współpracy ze szkołą w ramach Projektu "Musimy siać ..." w celu organizacji 5 dniowego Wyjazdu Profilaktycznego z Programem Terapeutycznym dla uczniów uczęszczających do szkół funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego - pobierz
 • Umowa nr 63/2016 z dnia 17 marca 2016r.  - o współpracy ze szkołą w ramach Projektu "Musimy siać ..." w celu organizacji 5 dniowego Wyjazdu Profilaktycznego z Programem Terapeutycznym dla uczniów uczęszczających do szkół funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego - pobierz
 • Umowa nr 64/2016 z dnia 17 marca 2016r.  - o współpracy ze szkołą w ramach Projektu "Musimy siać ..." w celu organizacji 5 dniowego Wyjazdu Profilaktycznego z Programem Terapeutycznym dla uczniów uczęszczających do szkół funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego - pobierz
 • Umowa nr 65/2016 z dnia 17 marca 2016r.  - o współpracy ze szkołą w ramach Projektu "Musimy siać ..." w celu organizacji 5 dniowego Wyjazdu Profilaktycznego z Programem Terapeutycznym dla uczniów uczęszczających do szkół funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego - pobierz
 • Umowa nr 66/2016 z dnia 17 marca 2016r.  - o współpracy ze szkołą w ramach Projektu "Musimy siać ..." w celu organizacji 5 dniowego Wyjazdu Profilaktycznego z Programem Terapeutycznym dla uczniów uczęszczających do szkół funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego - pobierz
 • Umowa nr 67/2016 z dnia 21 marca 2016r. - użyczenie garażu - pobierz
 • Umowa nr 68/2016 z dnia 17 marca 2016r. - malowanie Starostwa - pobierz
 • Umowa nr 69/2016 z dnia 24 marca 2016r. - obsługa bankowa budżetu powiatu pułtuskiego - pobierz
 • Umowa Nr 70/2016 z dnia 30 marca 2016r. - obsługa kasowa - pobierz
 • Umowa nr 71/2016 z dnia 24 marca 2016r. - zaopatrzenie w wodę - pobierz
 • Umowa nr 72/2016 z dnia 30 marca 2016r. - wykonanie opinii uzupełniającej dotyczącej ustalenia rynkowej wysokości czynszu z tytułu najmu miejsca parkingowego - pobierz
 • Umowa nr 73/2016 z dnia 1 kwietnia 2016r. - najem pomieszczeń magazynowych - pobierz
 • Umowa nr 74/2016 z dnia 13 stycznia 2016r. - oświadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej - pobierz
 • Umowa nr 75/2016 z dnia 5 kwietnia 2016r. - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Dostosowanie budynków przy ul. Marii Skódowskiej - Curie w Pułtusku położonych na działce 26/10 na potrzeby nowej siedziby Starostwa Powiatowego" - pobierz  
 • Umowa nr 76/2016 z dnia 14 kwietnia 2016r. - umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego - pobierz
 • Umowa Nr 77/2016 z dnia 21 kwietnia 2016r. - umowa kompleksowa dostarczenia paliwa gazowego - pobierz
 • Umowa Nr 78/2016 z dnia 13 stycznia 2016r. - o świadczenie usług dystrybucji z Odbiorcą energii elektrycznej - pobierz
 • Umowa nr 79/2016 z dnia 25 kwietnia 2016r. - budowa infrastruktury światłowodowej dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku wraz z demontażem obecnej infrastruktury światłowodowej - pobierz
  • Aneks nr 1 z dnia 10.11.2016r. - pobierz
 • Umowa nr 79a/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r. - wygłoszenie wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku - pobierz
 • Umowa nr 80/2016 z dnia 25 kwietnia 2016r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych - pobierz
 • Umowa nr 81/2015 z dnia 9 maja 2016r. - wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz opracowanie dokumentacji w celu aktualizacji części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków - pobierz
 • Umowa nr 82/2016 z dnia 5 maja 2016r. - udostępnienie gruntu (polany) - pobierz
 • Umowa nr 83/2016 z dnia 10 maja 2016r. - opracowanie "Strategii Rozwoju Powiatu Pułtuskiego do 2030r." - pobierz
 • Umowa nr 84/2016 z dnia 5 maja 2016r. - wyjazd integracyjny pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku - umowa do wglądu w Wydziale Organizacji i Nadzoru 
 • Umowa nr 85/2016 z dnia 12 maja 2016r. - zabezpieczenie pod względem medycznym strzeleckiego obozu wojskowo - obronnego - pobierz
 • Umowa nr 86/2016 z dnia 18 maja 2016r. - wygłoszenie wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku - pobierz
 • Umowa nr 87/2016 z dnia 24 maja 2016r. - ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów oraz opracowanie dokumentacji - pobierz
 • Umowa nr 88/2016 z dnia 9 maja 2016r. - wykonanie dokumentacji kosztowo - projektowej - pobierz
 • Umowa nr 89/2016 z dnia 2 czerwca 2016r. - doradztwo podatkowe - pobierz
 • Umowa nr 90/2016 z dnia 3 czerwca 2016r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Skoroszki gm. Winnica - pobierz  
 • Umowa nr 91/2016 z dnia 2 czerwca 2016r. - przeniesienie praw autorskich - dot. realizacji projektu "Musimy siać ..." - pobierz
 • Umowa nr 92/2016 z dnia 2 czerwca 2016r. - przeniesienie praw autorskich - dot. realizacji projektu "Musimy siać ..." - pobierz
 • Umowa nr 93/2016 z dnia 10 czerwca 2016r. - wykonanie operatu szacunkowego - pobierz
 • Umowa nr 94/2016 z dnia 31 maja 2016r. - udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy Kolegiacie p.w. Zwiastowania NPM i Św. Mateusza w Pułtusku - pobierz
 • Umowa nr 95/2016 - ANULOWANO
 • Umowa nr 96/2016 z dnia 13 czerwca 2016r. - udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie ze środków budżetu państwa zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - pobierz
 • Umowa nr 97/2016 z dnia 23 czerwca 2016r. - Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku - dokończenie budynku D obiektu szpitala - etap III - pobierz
 • Umowa nr 98/2016 z dnia 29 czerwca 2016r. - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - pobierz
 • Umowa nr 99/2016 z dnia 1 lipca 2016r. - pełnienie nadzoru inwestorskiego - pobierz
 • Umowa nr 100/2016 z dnia 1 lipca 2016r. - użyczenie nieruchomości - pobierz
 • Umowa nr 101/2016 z dnia 8 lipca 2016r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej pn. "Weryfikacja danych ewidencyjnych - miasto Pułtusk obręb 12 dz. 1,2,3,6 - pomiar kontrolny działek oznaczonych nr ewid. 1,2,3,6 położonych w ob. 12 miasta Pułtusk" - pobierz
 • Umowa nr 102/2016 z dnia 10 grudnia 2015r. - o świadczenie usług dystrybucji z Odbiorcą energii elektrycznej - pobierz
 • Umowa nr 103/2016 z dnia 10 grudnia 2015r. - o świadczenie usług dystrybucji z Odbiorcą energii elektrycznej - pobierz  
 • Umowa nr 104/2016 z dnia 8 lipca 2016r. - wykonanie I etapu zadania pn. "Dostosowanie budynków przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Pułtusku, położonych na działce nr 26/10, na potrzeby nowej siedziby Starostwa Powiatowego - pobierz
 • Umowa nr 105/2016 z dnia 30 maja 2016r. - o przyłączenie do sieci elektroenegetycznej dla obiektu Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku przy ul. Teofila Kwiatkowskiego - pobierz
 • Umowa nr 106/2016 z dnia 8 lipca 2016r. - prawa i obowiązki stron, związane z realizacją operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" - pobierz
 • Umowa nr 107/2016 z dnia 20 lipca 2016r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu Skorosze gm. Winnica - pobierz
 • Umowa nr 108/2016 z dnia 25 lipca 2016r. - pełnienie nadzoru merytorycznego, uczestnictwo w odbiorach i sprawdzanie, zarówno w trakcie ich wykonywania, jak i po zakończeniu - prawidłowości prac związanych z wykonaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Skoroszki gm. Winnica - pobierz
 • Umowa nr 109/2016 z dnia 26 lipca 2016r. - udział w komisji egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa nr 110/2016 z dnia 26 lipca 2016r. - udział w komisji egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa nr 111/2016 z dnia 27 lipca 2016r. - udział w komisji egzaminacyjnej - pobierz 
 • Umowa nr 112/2016 z dnia 27 lipca 2016r. - udział w komisji egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa nr 113/2016 z dnia 28 lipca 2016r. - udział w komisji egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa nr 114/2016 z dnia 28 lipca 2016r. - udział w komisji egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa nr 115/2016 z dnia 28 lipca 2016r. - udział w komisji egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa nr 116/2016 z dnia 4 sierpnia 2016r. - dostawa sprzętu komputerowego i biurowego do DPS w Pułtusku - pobierz
 • Umowa Nr 117/2016 z dnia 4 sierpnia 2016r. - dostawa pościeli, firan i ręczników do DPS w Pułtusku - pobierz
 • Umowa nr 118/2016 z dnia 9 sierpnia 2016r. - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - pobierz
 • Umowa Nr 119/2016 z dnia 9 sierpnia 2016r. - dotacja - pobierz
 • Umowa nr 120/2016 z dnia 11 sierpnia 2016r. - dostawa mebli do DPS - pobierz
 • Umowa nr 121/2016 z dnia 25 lipca 2016r. - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - pobierz
 • Umowa nr 122/2016 z dnia 16 sierpnia 2016r. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W - pobierz
 • Umowa nr 123/2016 z dnia 29 sierpnia 2016r. - dostawa sprzętu AGD i RTV do Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku - pobierz
 • Umowa nr 124/2016 z dnia 26 sierpnia 2016r. - dostawa sprzętu mechanicznego do Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku - pobierz
 • Umowa nr 125/2016 z dnia 13 lipca 2016r. - wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - pobierz
 • Umowa nr 126/2016 z dnia 22 lipca 2016r. - udzielenie pomocy finansowej z budżetu Gminy Obryte w formie dotacji celowej w roku 2016 - pobierz
 • Umowa nr 127/2016 z dnia 8 sierpnia 2016r. - udzielenie pomocy finansowej z budżetu Gminy Pokrzywnica w formie dotacji celowej w roku 2016 - pobierz
 • Umowa nr 128/2016 z dnia 11 sierpnia 2016r. - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej - pobierz
 • Umowa nr 129/2016 z dnia 1 września 2016r. - dostawa drobnego wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku - pobierz
 • Umowa nr 130/2016 z dnia 5 września 2016r. - dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego do Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku - pobierz
 • Umowa nr 131/2016 z dnia 7 września 2016r. - dostarczenie toalet przenośnych na Dożynki Powiatowo - Gminne w Pokrzywnicy - pobierz
 • Umowa nr 132/2016 z dnia 7 września 2016r. - zabezpieczenie imprezy otwartej - pobierz
 • Umowa nr 133/2016 z 7 września 2016r. - wynajem, dostawa, montaż, obsługa, demontaż sceny, nagłośnienia i oświetlenia na Dożynki powiatowo - gminne w Pokrzywnicy - pobierz
 • Umowa nr 134/2016 z dnia 14 września 2016r. - wykonanie placu manewrowo - postojowego przy ul. 3 Maja 20 - pobierz
 • Umowa nr 135/2016 z dnia 14 września 2016r. - finansowanie projektu pn. "Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego" - pobierz
 • Umowa nr 136/2016 z dnia 14 września 2016r. - partnerstwo na rzecz realizacji zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo" - pobierz  
 • Umowa nr 137/2016 z 15 września 2016r. - finansowanie projektu pn. "Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego" - pobierz
 • Umowa nr 138/2016 z dnia 14 września 2016r. - udzielenie pomocy finansowej z budżetu Gminy Gzy w formie dotacji celowej w roku 2016 - pobierz
 • Umowa nr 139/2016 z dnia 16 września 2016r. - opracownie dokumentacji dla dwóch domów pomocy społecznej na potrzeby aplikacji projektu pn. "Odnawialne źródła energii" - pobierz
 • Umowa nr 140/2016 z dnia 14 września 2016r. - umowa o prace projektowe - pobierz
 • Umowa nr 141/2016 z dnia 5 września 2016r. - dostawa ołtarza i tabernakulum do DPS w Pułtusku - pobierz
 • Umowa nr 142/2016 z dnia 8 sierpnia 2016r. - udzielenie pomocy finansowej z budżetu Gminy Obryte w formie dotacji celowej w roku 2016 - pobierz
 • Umowa nr 143/2016 z dnia 30 września 2016r. - dostawa oleju opałowego - pobierz
 • Umowa nr 144/2016 z dnia 14 lipca 2016r. - korzystanie z kanalizacji kablowej Orange - pobierz
 • Umowa nr 145/2016 z dnia 10 października 2016r. - modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawcza klasyfikacja gruntów obrębu Dzbanice gm. Pokrzywnica - pobierz  
 • Umowa nr 146/2016 z 13 października 2016r. - dzierżawa nieruchomości - pobierz
 • Umowa nr 146a/2016 z dnia 26 sierpnia 2016r. - wykonanie dzieła pn. "Studium Wykonalności dla konkursu RPOWM" - pobierz
 • Umowa nr 147/2016 z dnia 31 sierpnia 2015r. - monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego - pobierz
 • Umowa nr 148/2016 z dnia 26 października 2016r. - wygłoszenie wykładu na Uniwerytecie Trzeciego Wieku - pobierz
 • Umowa nr 149/2016 z dnia 7 listopada 2016r. - ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów oraz opracowanie dokumentacji w celu aktualizacji części  opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków - pobierz
 • Umowa nr 150/2016 z dnia 4 listopada 2016r. - dofinansowanie Projektu "Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego - pobierz
 • Umowa nr 151/2016 z dnia 4 października 2016r. - dotacja celowa na zadanie realizowane w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 - pobierz
 • Umowa nr 152/2016 z dnia 14 listopada 2016r. - dofinansowanie projektu w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III" - pobierz
 • Umowa nr 153/2016
 • Umowa nr 154/2016 z dnia 22 listopada 2016r. - remont budynku oraz remont i wymiana stolarki w klasztorze Bernardynów w Strzegocinie - pobierz
 • Umowa nr 155/2016 z dnia 23 listopada 2016r. - wygłoszenie wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku nt. "Bajki dla dorosłych" - pobierz
 • Umowa nr 156/2016 z dnia 17 listopada 2016r. - wykonanie oznakowania zewnętrznego siedziby Starostwa - pobierz
 • Umowa nr 157/2016 z dnia 29 listopada 2016 - dostarczanie paliwa gazowego - pobierz
 • Umowa nr 158/2016 z dnia 29 listopada 2016 - dostarczanie paliwa gazowego - pobierz
 • Umowa nr 159/2016 z dnia 12 grudnia 2016r. - o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - pobierz
 • Umowa nr 160/2016 z dnia 30 listopada 2016r. - udział w komisji egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa nr 161/2016 z dnia 30 listopada 2016r. - udział w komisji egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa nr 162/2016 z dnia 5 grudnia 2016r. - udzielenie kredytu - pobierz
 • Umowa nr 163/2016 z dnia 24 listopada 2016r. - udzielenie dotacji celowej - pobierz
 • Umowa nr 164/2016 z dnia 5 grudnia 2016r. - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w roku 2017 - pobierz
 • Umowa nr 165/2016 z dnia 5 grudnia 2016r. - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w roku 2017 - pobierz
 • Umowa nr 166/2016 z dnia 5 grudnia 2016r. - dostawa samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku - pobierz   
 • Umowa nr 167/2016 z dnia 7 grudnia 2016r. - wykonanie tablicy informacyjnej - pobierz
 • Umowa nr 168/2016 z dnia 9 grudnia 2016r. - wykonanie operatu szacunkowego - pobierz
 • Umowa nr 169/2016 z dnia 16 grudnia 2016r. - monitoring i konserwacja systemu ppoz - pobierz
 • Umowa nr 170/2016 z dnia 5 grudnia 2016r. - dotacja dla projektu "Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli - pobierz
 • Umowa nr 171/2016 z dnia 19 grudnia 2016r. - dostawa tablic rejestracyjnych - pobierz
 • Umowa nr 172/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. - wytwarzanie i dostarczanie przez PWPW S.A dokumentów i oznaczeń - pobierz                                                   załączniki do umowy do wglądu w Wydziale Komunikacji i Dróg
 • Umowa nr 173/2016 z dnia 21 grudnia 2016r. - zakup paliwa do pojazdów i urządzeń technicznych - pobierz
 • Umowa nr 174/2016 z dnia 16 listopada 2016r. - cesja licencji - pobierz
 • Umowa nr 175/2016 z dnia 27 grudnia 2016r. - o usuwaniu pojazdów z drogi i umieszczaniu ich na parkingu strzeżonym - pobierz
 • Umowa nr 176/2016 z dnia 27 grudnia 2016r. - o usuwaniu pojazdów z drogi i umieszczaniu ich na parkingu strzeżonym - pobierz
 • Umowa nr 177/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. - dostawa samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku - pobierz
 • Umowa nr 178/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. - ochrona bud. Starostwa - pobierz
 • Umowa nr 179/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. - stwierdzanie zgonu - pobierz
 • Umowa nr 180/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. - usługi pocztowe - pobierz
 • Umowa nr 181/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. - pomoc prawna - pobierz
 • Umowa nr 182/2016 z dnia 16 grudnia 2016r. - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie pułtuskim w 2017r.  - pobierz
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wądolna Agnieszka
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-08 11:05:58
 • Informacja zaktualizowana przez: Wądolna Agnieszka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-17 09:26:09
 • Liczba odsłon: 43059
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9862730]

przewiń do góry