ROK 2018

 

 • Umowa nr 1/2018 z 4 stycznia 2018r. - wykonanie koncertu - pobierz
 • Umowa nr 2/2018 z 4 stycznia 2018r. - zakup paliwa do pojazdów i urządzeń technicznych - pobierz
 • Umowa nr 3/2018 z 9 stycznia 2018r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej 5 zawodów sportowych - pobierz
 • Umowa nr 4/2018 z 2 stycznia 2018r. - zorganizowanie szkolenia dla Skarbnika - pobierz
 • Umowa nr 5/2018 z 12 stycznia 2018r. - przegląd, konserwacja oraz naprawa kserokopiarek - pobierz
 • Umowa nr 6/2018 z 11 stycznia 2018r. - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - pobierz
 • Umowa nr 7/2018 z 11 stycznia 2018r. - zaopatrzenie w wodę - pobierz
 • Umowa nr 8/2018 z 18 stycznia 2018r. - korzystanie z Kanalizacji kablowej Orange - pobierz
 • Umowa nr 9/2018 z 18 stycznia 2018r. - korzystanie z Kanalizacji kablowej Orange - pobierz
 • Umowa nr 10/2018 z 18 stycznia 2018r. - korzystanie z Kanalizacji kablowej Orange - pobierz
 • Umowa nr 11/2018 z 18 stycznia 2018r. - pełnienie funkcji Eksperta ds. platformy internetowej w ramach projektu "KREATOR KARIERY - Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim" - pobierz  
 • Umowa nr 12/2018 z 22 stycznia 2018r. - dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych - pobierz
 • Umowa nr 13/2018 z 22 stycznia 2018r. - przeprowadzenie wykładów oraz konsultacji indywidualnych dla 232 uczniów i  8 nauczycieli  Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku w ramach projektu pn.: "Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku" - pobierz
 • Umowa nr 14/2018 z 22 stycznia 2018r. - o przeniesienie praw autorskich - pobierz
 • Umowa nr 15/2018 z 25 stycznia 2018r. - wynajem pomieszczeń na przeprowadzenie kwalifikacji wijskowej - pobierz
 • Umowa nr 16/2018 z 6 lutego 2018r. - wykonanie współautorskiego dzieła "Zewnętrzny Plan Wsparcia Szkoły" w ramach projektu "Kreator kariery - rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim" - pobierz
 • Umowa nr 17/2018 z 29 stycznia 2018r. - o przeniesienie praw autorskich dot. realizacji projektu pn. "Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku" - pobierz
 • Umowa nr 18/2018 z 29 stycznia 2018r. - o przeniesienie praw autorskich dot. realizacji projektu pn. "Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku" - pobierz
 • Umowa nr 19/2018 z 29 stycznia 2018r. - o przeniesienie praw autorskich dot. realizacji projektu pn. "Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku" - pobierz
 • Umowa nr 20/2018 z 29 stycznia 2018r. - o przeniesienie praw autorskich dot. realizacji projektu pn. "Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku" - pobierz
 • Umowa nr 21/2018 z 29 stycznia 2018r. - o przeniesienie praw autorskich dot. realizacji projektu pn. "Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku" - pobierz
 • Umowa nr 22/2018 z 29 stycznia 2018r. - o przeniesienie praw autorskich dot. realizacji projektu pn. "Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku" - pobierz
 • Umowa nr 23/2018 z 29 stycznia 2018r. - o przeniesienie praw autorskich dot. realizacji projektu pn. "Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku" - pobierz
 • Umowa nr 24/2018 z 31 stycznia 2018r. - prowadzenie zajęć świetlicowych z osobami stającymi na kwalifikację wojskową - pobierz
 • Umowa nr 25/2018 z 31 stycznia 2018r. - zakładanie ewidencji wojskowej oraz wypełnianie wojskowych dokumentów osobistych dla osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej - pobierz 
 • Umowa nr 26/2018 z 31 stycznia 2018r. - zakładanie ewidencji wojskowej oraz wypełnianie wojskowych dokumentów osobistych dla osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej - pobierz  
 • Umowa nr 27/2018 z 31 stycznia 2018r. - zakładanie ewidencji wojskowej oraz wypełnianie wojskowych dokumentów osobistych dla osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej - pobierz 
 • Umowa nr 28/2018 z 31 stycznia 2018r. - zakładanie ewidencji wojskowej oraz wypełnianie wojskowych dokumentów osobistych dla osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej - pobierz 
 • Umowa nr 29/2018 z dnia 29 stycznia 2018r. - pełnienie funkcji audytora wewnętrznego - pobierz
 • Umowa nr 30/2018 z 31 stycznia 2018r. - wygłoszenie wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku  pobierz
 • Umowa nr 31/2018 z 6 lutego 2018r. - wykonanie operatu szacunkowego dz. 185/16 w Winnicy - pobierz
 • Umowa nr 32/2018 z 2 stycznia 2018r. - badania lekarskie - pobierz
 • Umowa nr 33/2018 z 13 lutego 2018r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej zawodów sportowych  - pobierz
 • Umowa nr 34/2018 z 14 lutego 2018r. - pełnienie funkcji doradcy zawodowego w ramach projektu "Kreator kariery - rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim" - pobierz
 • Umowa nr 35/2018 z 15 lutego 2018r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Polkomtel Sp. z o.o.) - pobierz
 • Umowa nr 36/2018 z 20 lutego 2018r. - pełnienie funkcji trenera grupowego z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach projektu pt. "Kreator Kariery - rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim" - pobierz
 • Umowa nr 37/2018 z 20 lutego 2018r. - zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie platformy internetowej nt. doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach projektu pt. "Kreator Kariery - rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim" - pobierz
 • Umowa nr 38/2018 z 26 lutego 2018r. - wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości Skarbu Państwa  - pobierz
 • Umowa nr 39/2018  z 28 lutego 2018r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Polkomtel Sp. z o.o.) - pobierz
 • Umowa nr 40/2018 z 28 lutego 2018r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Polkomtel Sp. z o.o.) - pobierz
 • Umowa nr 41/2018 z 28 lutego 2018r. - wygłoszenie wykładu - pobierz
 • Umowa nr 42/2018 z dnia 5 marca 2018r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej zawodów sportowych - pobierz
 • Umowa nr 43/2018 z 22 lutego 2018r. - dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego - pobierz
 • Umowa nr 44/2018 z 19 lutego 2018r. - powierzenie przetwarzania danych osobowych - pobierz
 • Umowa nr 45/2018 z 20 lutego 2018r. - powierzenie przetwarzania danych osobowych - pobierz
 • Umowa nr 46/2018 z 14 marca 2018r. - wykonanie operatu szacunkowego  - pobierz
 • Umowa nr 47/2018 z 21 marca 2018r. - wygłoszenie wykładu - pobierz
 • Umowa nr 48/2018 z 22 marca 2018r. - nadzór nad eksploatacją agregatu prądotwórczego typu JD 70T - pobierz
 • Umowa nr 49/2018 z 28 marca 2018r. - wykonanie operatu szacunkowego - pobierz
 • Umowa nr 50/2018 z 27 marca 2018r. - partnerstwo w realizacji zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare" - pobierz
 • Umowa nr 51/2018 z 4 kwietnia 2018r. współpraca w organizacji konferencji - pobierz
 • Umowa nr 52/2018 z 9 kwietnia 2018r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej zawodów sportowych - pobierz
 • Umowa nr 53/2018 z 11 kwietnia 2018r. - wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości obr.19 nr dz. 104/13 - pobierz
 • Umowa nr 54/2018 z 28 marca 2018r. - udzielenie dotacji celowej - pobierz
 • Umowa nr 55/2018 z 16 kwietnia 2018r. - pełnienie funkcji inspektora nadzoru - pobierz
 • Umowa nr 56/2018 z dnia 16 kwietnia 2018r. - przebudowa dorgi powiatowej nr 3403W - pobierz
 • Umowa nr 57/2018 z dnia 16 kwietnia 2018r. - udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytku: budynku kościoła pw. św. Piotra i Pawła z XVIII w. w Pułtusku - pobierz  
 • Umowa nr 59/2018 z 25 kwietnia 2018r. - przeprowadzenie warsztatów z zakresu stosowania narzędzi TIK w procesie dydaktycznym w ramach projektu pn. "Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku" - pobierz
 • Umowa nr 60/2018 z 25 kwietnia 2018r. - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - pobierz
 • Umowa nr 61/2018 z 25 kwietnia 2018r. - przeniesienie praw autorskich - pobierz
 • Umowa nr 62/2018 z 25 kwietnia 2018r. - przeprowadzenie warsztatów z zakresu metody eksperymentu i metody projektu dal nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku w ramach projektu pn. "Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku" - pobierz
 • Umowa nr 63/2018 z 25 kwietnia 2018r. - o przeniesienie praw autorskich - pobierz
 • Umowa nr 64/2018 z 25 kwietnia 2018r. - powierzenie przetwarzania danych osobowych - pobierz
 • Umowa nr 65/2018 z 25 kwietnia 2018r.  - wygłoszenie referatu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku - pobierz
 • Umowa nr 66/2018 z 26 kwietnia 2018r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu Glinice Wielkie i Pawłowo gm. Winnica - pobierz
 • Umowa nr 67/2018 z 27 kwietnia 2018r. - opracowanie uzupełniającej dokumentacji geodezyjnej do operatu dot. określenia granic drogi publicznej kategorii powiatowej "Obryte - Zambski Kościelne - Gostkowo - Zakrzewo - Nr 28538 położonej w obrębie Cygany, gm. Obryte" - pobierz
 • Umowa nr 68/2018 z 27 kwietnia 2018r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego drogi publicznej kategorii powiatowej nr 07577 "Dzbanice - Trzepowo" w obrębie Dzbanice, gm. Pokrzywnica - pobierz
 • Umowa nr 69/2018 z 14 maja 2018r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej zawodów sportowych - pobierz
 • Umowa nr 70/2018 z 14 maja 2018 - dostawa sprzętu komputerowego w roku 2018 - pobierz
 • Umowa nr 71/2018 z 14 maja 2018r. - przeprowadzenie wykładów dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku z zakresu biotechnologii w ramach projektu pn. "Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku" - pobierz
 • Umowa nr 72/2018 z 14 maja 2018r. - przeniesienie praw autorskich dot. realizacji projektu pn."Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku" - pobierz
 • Umowa nr 73/2018 z 14 maja 2018r. - powierzenia przetwarzania danych osobowych dot. realizacji projektu pn. "Akademia Sukcesu LO Skargi w Pułtusku" - pobierz
 • Umowa nr 74/2018 z 14 maja 2018r. - zaprojektowanie, wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych, materiałów promocyjnych oraz materiałów informacyjnych realizowanych w ramach operacji pn. "Promocja walorów turystycznych, historycznych i kulturowych w Powiecie Pułtuskim" - pobierz
 • Umowa nr 75/2018 z 16 maja 2018r. - udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku Bylice - Klukowo" - pobierz
 • Umowa nr 76/2018 z 22 maja 2018r. - pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku - pobierz
 • Umowa nr 77/2018 z 23 maja 2018r. - wygłoszenie wykładu  - pobierz
 • Umowa nr 78/2018 z 23 maja 2018r. - udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo na odcinku w m. Gzy" - pobierz
 • Umowa nr 79/2018 z 14 czerwca 2018r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej zawodów sportowych - pobierz
 • Umowa nr 80/2018 z 14 czerwca 2018r. - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułtuskiemu na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo w m. Gzy" - pobierz
 • Umowa nr 81/2018 z 19 czerwca 2018r. - przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej - pobierz
 • Umowa nr 82/2018 z dnia 20 czerwca 2018r. - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - pobierz
 • Umowa nr 83/2018 z 20 czerwca 2018r. - zorganizowanie Pikniku w ramach operacji pn. "Promocja walorów turystycznych, historycznych i kulturowych w Powiecie Pułtuskim" - pobierz
 • Umowa nr 84/2018 z 20 czerwca 2018r. - zaprojektowanie, wykonanie i dostawa albumu pn. Drogi do niepodległej - miejsca pamięci na terenie powiatu pułtuskiego - pobierz
 • Umowa nr 85/2018 z 30 czerwca 2018r. - wykonanie operatu szacunkowego dla potrzeb ustalenia odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej - pobierz
 • Umowa nr 86/2018 z 25 czerwca 2018r. - udzielenie dotacji - pobierz
 • Umowa nr 87/2018 z 28 czerwca 2018r. - o udzielenie dotacji celowej - pobierz
 • Umowa nr 88/2018 z 3 lipca 2018r. - użyczenie nieruchomości - pobierz
 • Umowa nr 89/2018 z 3 lipca 2018r. - wykonanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz
 • Umowa nr 90/2018 z 3 lipca 2018r. - ochrona osób i mienia podczas imprezy "Dożynki powiatowo - gminne w Zatorach" - pobierz
 • Umowa nr 91/2018 z 3 lipca 2018r. - dostawa toalet przenośnych na "Dożynki powiatowo - gminne w Zatorach" - pobierz  
 • Umowa nr 92/2018 z 10 lipca 2018r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej imprezy "Dożynki Powiatowo - Gminne w Zatorach" - pobierz
 • Umowa nr 93/2018 z 17 lipca 2018r. - wykonanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz
 • Umowa nr 94/2018 z dnia 27 lipca 2018r. - ochrona obiektów - pobierz
 • Umowa nr 95/2018 z dnia 24 lipca 2018r. - o korzystanie z usługi Paybynet - pobierz
 • Umowa nr 96/2018 z 30 lipca 2018r. - wykonanie zadania pn. "Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku - remont dachu, elewacji i parkanu" - pobierz
 • Umowa nr 97/2018 z 30 lipca 2018r. - pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. "Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku - remont dachu, elewacji i parkanu" - pobierz
 • Umowa nr 98/2018 z 30 lipca 2018r. - realizacja wspólnego przedsięwzięcia w zakresie  rozbudowy drogi - pobierz
 • Umowa nr 99/2018 z 31 lipca 2018r. - wynajem autokaru - usługa realizowana w ramach operacji pn. "Promocja walorów turystycznych, historycznych i kulturowych w Powiecie Pułtuskiem" - pobierz
 • Umowa nr 100/2018 z 3 sierpnia 2018r. - realizacja zadania publicznego - pobierz
 • Umowa nr 101/2018 z 7 sierpnia 2018r. - wykonanie koncertu - pobierz
 • Umowa nr 102/2018 z 7 sierpnia 2018r. - wykonanie koncertu - pobierz
 • Umowa nr 103/2018 z 14 sierpnia 2018r. - wykonanie dokumentacji geodezyjnej dot. wyznaczenia punktów granicznych dz. nr 92/1 obr. Koziegłowy gm. Pokrzywnica - pobierz
 • Umowa nr 104/2018 z 20 sierpnia 2018r. - dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych w ramach projektu "Kreator Kariery - rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim" - pobierz
 • Umowa nr 105/2018 z 21 sierpnia 2018r. udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa nr 106/2018 z 21 sierpnia 2018r. - udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa nr 107/2018 z  24 sierpnia 2018r. -wykonanie zadania pn. "Roboty remontowe i zabezpieczające budynku dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie wraz z robotami zabezpieczającymi" - pobierz
 • Umowa nr 108/2018 z 3 września 2018r. - opracowanie merytoryczne, edytorskie (korekta), graficzne oraz druk publikacji nt. lokalnych pracodawców, zawodów, umiejętności i kwalifikacji poszukiwanych w powiecie pułtuskim" - pobierz
 • Umowa nr 109/2018 z 11 września 2018r. - wykonanie operatu szacunkowego - pobierz
 • Umowa nr 110 /2018 z 4 września 2018r. - przeprowadzenie wykładu - pobierz
 • Umowa nr 111/2018 z 11 września 2018r. - wykonanie operatu szacunkowego - pobierz
 • Umowa nr 112/2018 z 24 sierpnia 2018r. - dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 - Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec - Zatory - pobierz
 • Umowa nr 113/2018 z dnia 27 lipca 2018r. - dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno odc. Szyszki - Żebry Falbogi - pobierz
 • Umowa nr 114/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r - umowa licencyjna na publiczne wykonanie i odtwarzanie utworów podczas imprezy - pobierz
 • Umowa nr 115/2018 z 20 września 2018r. - zabezpieczenie pod względem medycznym epizodu praktycznego powiatowego ćwiczenia obronnego PUŁTUSK 2018 oraz pikniku militarnego - pobierz
 • Umowa nr 116/2018 z 27 września 2018r. - przeprowadzenie szkolenia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku z zakresu kompetencji kluczowych - pobierz
 • Umowa nr 117/2018 z 27 września 2018r. - przeniesienie praw autorskich dot. realizacji projektu "Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku" - pobierz
 • Umowa nr 118/2018 z 27 września 2018r. - powierzenie przetwarzania danych osobowych dot. realizacji projektu "Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku"  - pobierz
 • Umowa nr 119/2018 z z 27 września 2018r. - przeprowadzenie szkolenia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku o tematyce "Zarządzanie czasem - czyli jak efektywnie planować i realizować zadania" - pobierz
 • Umowa nr 120/2018   z 27 września 2018r. - przeniesienie praw autorskich dot. realizacji projektu "Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku" - pobierz
 • Umowa nr 121/2018   - powierzenie przetwarzania danych osobowych dot. realizacji projektu "Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku" - pobierz  
 • Umowa nr 122/2018 z 26 września 2018r. -  wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku - pobierz
 • Umowa nr 123/2018 z 3 października 2018r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej zawodów sportowych - pobierz
 • Umowa nr 124/2018 z 10 października 2018r. - udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa nr 125/2018 z 10 października 2018r. - udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa nr 126/2018  z 10 października 2018r. -  obsługa informatyczna Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku - pobierz
 • Umowa nr 127/2018  z 10 października 2018r. -  obsługa informatyczna Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku - pobierz
 • Umowa nr 128/2018  z 10 października 2018r. -  obsługa informatyczna Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku - pobierz
 • Umowa nr 129/2018 z 19 października 2018r. - dostawa samochodu marki Volkswagen przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku - pobierz
 • Umowa nr 130/2018 z 22 października 2018r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej zawodów sportowych - pobierz
 • Umowa nr 131/2018 z 24 października 2018r. - wygłoszenie referatu - pobierz
 • Umowa nr 132/2018 z 29 października 2018r. - wykład podczas seminarium dot. profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków - pobierz
 • Umowa nr 133/2018 z 29 października 2018r. - wykład podczas seminarium dot. profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków - pobierz  
 • Umowa nr 134/2018 z 29 października 2018r. - wykład podczas seminarium dot. profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków - pobierz  
 • Umowa nr 135/2018 z 29 października 2018r. - wykład oraz obsługa stoiska promującego zdrowy styl życia podczas seminarium dot. profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków - pobierz  
 • Umowa nr 136/2018 z 6 listopada 2018r. - budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej - pobierz
 • Umowa nr 137/2018 z 5 listopada 2018r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej zawodów sportowych - pobierz
 • Umowa nr 138/2018 z 9 listopada 2018r. - wykonanie operatu szacunkowego - pobierz
 • Umowa nr 139/2018 z 9 listopada 2018r. - pełnienie funkcji inspektora nadzoru - pobierz
 • Umowa nr 140/2018 z 13 listopada 2018r. - o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - pobierz
 • Umowa nr 141/2018 z 16 listopada 2018r. - o przyłączenie do sieci gazowej - pobierz załączniki do umowy do wglądu w Wydziale Organizacji i Nadzoru
 • Umowa nr 141a/2018 z 16 listopada 2018r. - czujnika jakości powietrza - pobierz
 • Umowa nr 142/2018 z 26 listopada 2018r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz
 • Umowa nr 143/2018 z 26 listopada 2018r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 144/2018 z 26 listopada 2018r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 145/2018 z 26 listopada 2018r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 146/2018 z 26 listopada 2018r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 147/2018 z 30 listopada 2018r. - dostawa tabletów i drukarki 3D w ramach projektu "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi" - pobierz
 • Umowa nr 148/2018 z 30 listopada 2018r. - dostawa tablicy interaktywnej z projektorem w ramach projektu "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi" - pobierz
 • Umowa nr 149/2018 z 28 listopada 2018r. - wygłoszenie referatu nt. "Leki i para - leki - fakty i mity" - pobierz
 • Umowa nr 150/2018 z 22 listopada 2018r.  - przekazanie środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP dla Powiatu Pułtuskiego - pobierz
 • Umowa nr 151/2018 z 3 grudnia 2018r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej zawodów sportowych - pobierz
 • Umowa nr 152/2018 z 4 grudnia 2018r. - stwierdzenie zgonu i jego przyczyny w drodze oględzin zewnętrznych oraz wystawienie karty zgonu - pobierz
 • Umowa nr 153/2018  z 6 grudnia 2018r. - administrowanie domenami oraz hosting serwisów internetowych i poczty elektronicznej -  pobierz  
 • Umowa nr 154/2018 z 12 grudnia 2018r. - wytwarzanie i dostarczanie przez PWPW S.A dokumentów - pobierz   załączniki do umowy do wglądu w Wydziale Komunikacji i Dróg
 • Umowa nr 155/2018 z 10 grudnia 2018r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 156/2018 z 11 grudnia 2018r. - dostawa paliwa gazowego - pobierz
 • Umowa nr 157/2018 z 11 grudnia 2018r. - dostawa paliwa gazowego - pobierz
 • Umowa nr 158/2018 z 12 grudnia 2018r. - wygłoszenie wykładu - pobierz
 • Umowa nr 159/2018 z 12 grudnia 2018r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 160/2018 z 12 grudnia 2018r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 161/2018 z 12 grudnia 2018r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 162/2018 z 12 grudnia 2018r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 163/2018 z 17 grudnia 2018r. - monitorowanie radiowego systemu Nokton (systemu sygnalizacji pożaru) - pobierz
 • Umowa nr 164/2018 z 10 grudnia 2018r. - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pułtuskiego - pobierz
 • Umowa nr 165/2018 z 10 grudnia 2018r. - - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pułtuskiego - pobierz
 • Umowa nr 166/2018 z 17 grudnia 2018r. - zakup paliwa do pojazdów i urządzeń technicznych - pobierz
 • Umowa nr 167/2018 z 14 grudnia 2018r. - przeprowadzenie badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych - pobierz
 • Umowa nr 168/2018 z 18 grudnia 2018r. - wykonanie zbadania klas bonitacyjnych - pobierz
 • Umowa nr 169/2018 z 19 grudnia 2018r. - monitorowanie sygnałów alarmowych oraz podejmowanie interwencji i konserwację lokalnych systemów alarmowych - pobierz
 • Umowa nr 170/2018 z 20 grudnia 2018r. - pomoc prawna - pobierz
 • Umowa nr 171/2018 z 2 grudnia 2018r. - dostawa materiałów biurowych - pobierz 
 • Umowa nr 172/2018 z 21 grudnia 2018r. - o usuwaniu pojazdów z drogi i umieszczaniu ich na parkingu strzeżonym - pobierz
 • Umowa nr 173/2018 z 21 grudnia 2018r. - o usuwaniu pojazdów z drogi i umieszczaniu ich na parkingu strzeżonym - pobierz
 • Umowa nr 174/2018 z 27 grudnia 2018r. - dostarczanie tablic rejestracyjnych - pobierz
 • Umowa nr 175/2018 z 27 grudnia 2018r. - świadczenie usług pocztowych - pobierz
 • Umowa nr 176/2018 z 27 grudnia 2018r. - finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej - pobierz
 • Umowa nr 177/2018 z 28 grudnia 2018r. - publikacja na portalu www.wpu24.pl informacji dot. działalności Powiatu Pułtuskiego - pobierz
 • Umowa nr 178/2018 z 28 grudnia 2018r. - koncert Zespołu Simon&Simon podczas 27. Finału WOŚP - pobierz
 • Umowa nr 179/2018 z 17 grudnia 2018r. o realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej - pobierz
 • Umowa nr 180/2018 z 28 grudnia 2018r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 181/2018 z 28 grudnia 2018r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 182/2018 z 28 grudnia 2018r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 •  
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Karpińska Jolanta
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-11 07:36:30
 • Informacja zaktualizowana przez: Rzepkowski Grzegorz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-10-12 13:25:39
 • Liczba odsłon: 22427
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9862774]

przewiń do góry