Zadanie pn. "Nowe Niestępowo, roboty budowlane oraz prace konserwatorskie i restauratorskie związane z remontem zabytku, kapliczka przydrożna w miejscowości Nowe Niestępowo, gm. Pokrzywnica, powiat pułtuski"

ZADANIE DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

ZADANIE DOTOWANE PRZEZ MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW 


Z końcem września 2021 r. zakończyły się roboty budowlane oraz prace konserwatorskie przy zabytkowej przydrożnej kapliczce w Nowym Niestępowie (gm. Pokrzywnica). Dziewiętnastowieczna budowla odzyskała swój dawny wygląd. W galeryjce, w górnej kondygnacji kapliczki, na nowo podziwiać można wyjątkową figurę Matki Boskiej Skępskiej.


W dniu 09.07.2021 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie pomiędzy Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Jakubem Lewickim a Starostą Pułtuskim Janem Zalewskim i Wicestarostą Pułtuskim Beatą Jóźwiak, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Renaty Krzyżewskiej, podpisana została umowa o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. Nowe Niestępowo, roboty budowlane oraz prace konserwatorskie i restauratorskie związane z remontem zabytku, kapliczka przydrożna w miejscowości Nowe Niestępowo, gm. Pokrzywnica, powiat pułtuski.

Wartość dotacji ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:  50.000,00 zł.

W ramach zaplanowanych robót budowlanych oraz prac konserwatorskich przy zabytku przewiduje się m.in. zbicie odstających tynków, zeskrobanie odstającej farby, naprawę tynków wapienno-piaskowych, zagruntowanie wszystkich elementów, pomalowanie kapliczki farbami renowacyjnymi, wymianę okien na stalowe, wymianę i naprawę obróbki blacharskiej, pomalowanie elementów stalowych farbami antykorozyjnymi, wyremontowanie ogrodzenia wokół kapliczki oraz cokołu.

Termin realizacji zadania, zgodnie z zawartą umową, wyznaczony został do dnia 31.10.2021 r.

Umowa o dotację celową -pobierz

Tablica informująca o zadaniu i źródłach dofinansowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INFORMACJE O ZABYTKU

Kapliczka przydrożna w miejscowości Nowe Niestępowo, gm. Pokrzywnica, powiat pułtuski, decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie z 2019 r. wpisana została do rejestru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego.

Zabytkowa przydrożna kapliczka usytuowana jest w miejscowości Nowe Niestępowo przy drodze powiatowej Pułtusk - Pokrzywnica. Znajduje się ona na osi alei kasztanowej historycznego parku podworskiego w Nowym Niestępowie, frontem skierowana w stronę północną. Wzniesiona została jako murowana z cegły i otynkowana, a jej podstawę stanowi czworoboczny cokół ujęty w narożach pilastrami oraz dekorowany prostokątnymi blendami. Bryłę kapliczki  tworzy cylindryczny słup, podzielony na kondygnacje gzymsem o kształcie półwałka. Kapliczka zwieńczona jest daszkiem w formie stożka. W środkowej kondygnacji znajduje się galeryjka z rzeźbą Matki Boskiej Skępskiej.

Przydrożna zabytkowa kapliczka w Nowym Niestępowie jest przykładem tzw. małej architektury sakralnej z około XIX w. Ten wyjątkowy obiekt stanowi świadectwo duchowości tamtych czasów oraz element lokalnego dziedzictwa kulturowego. Kapliczka reprezentuje rzadko spotykaną w tym regionie formę słupową i posiada cechy nawiązujące do formy latarniowej, dzięki czemu posiada swój własny unikatowy charakter. 

Zdjęcie odnowionej KapliczkiWidok detali architektonicznych Kapliczki.Galeryjka z figurą Matki Boskiej SkępskiejZdjęcie przedstawia front zabytkowej przydrożnej kapliczki w Nowym Niestępowie.

Lokalizacja Kapliczki (źródło: www.google.pl/maps)

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Goleniewska Edyta
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-07-13 13:13:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Goleniewska Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-12-19 15:18:31
  • Liczba odsłon: 3730
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9898159]

przewiń do góry