WCAG wersja kontrastowa  
 Powiat Pułtuski - Starostwo Powiatowe w Pułtusku
 Powiat Pułtuski
■ 
Rada Powiatu w Pułtusku
■ 
Komisje Rady Powiatu
■ 
Zarząd Powiatu w Pułtusku
■ 
BIP_Jednostek Powiatu
■ 
BIP_Powiatowych inspekcji i straży
■ 
Gminy Powiatu
 Urząd Starostwa
■ 
Struktura organizacyjna
■ 
Jak załatwić sprawę ?
/druki do pobrania/
■ 
Elektroniczna skrzynka podawcza
■ 
Nabór na wolne stanowiska pracy
■ 
Prawo Lokalne
■ 
Akty Prawne - Publikatory
■ 
Budżet Powiatu Pułtuskiego
■ 
Rejestry i wykazy
■ 
Projekty unijne
■ 
Zgłoszenia budowy
■ 
Petycje
■ 
Lobbing
■ 
Polityka antykorupcyjna
■ 
Nieodpłatna pomoc prawna
 Ważne dokumenty
■ 
Umowy
■ 
Ogłoszenia / Zawiadomienia / Informacje
■ 
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
■ 
Protokoły z kontroli
■ 
Stowarzyszenia
■ 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
■ 
Statut Powiatu Pułtuskiego
■ 
Regulamin Organizacyjny Starostwa
■ 
Wybory samorządowe
 Oświadczenia majątkowe
■ 
Radni Rady Powiatu
■ 
Członkowie Zarządu Powiatu
■ 
Sekretarz Powiatu
■ 
Skarbnik Powiatu
■ 
Kierownicy jednostek organizacyjnych, służb i straży
■ 
Osoby upoważnione do wydawania decyzji w imieniu Staroty
 Dokumenty strategiczne, programy, plany
■ 
Plan Gospodarki Odpadami
■ 
Plan Ochrony Środowiska
■ 
Plan Rozwoju Lokalnego
■ 
Strategia Rozwoju
■ 
Sprawozdania i informacje z działalności jednostek
 O tej stronie
■ 
Podstawa prawna
■ 
Informacje nieudostępnione
■ 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznych
■ 
Informacja dla osób niesłyszących
 Zamówienia Publiczne
■ 
plan postępowań o udzielenie zamówień
■ 
ogłoszone
■ 
rozstrzygnięte
■ 
unieważnione
■ 
archiwum
 Wykaz danych o środowisku
■ 
bieżący
■ 
archiwum2
■ 
archiwum
 Inne Informacje
■ 
Rejestr zmian
■ 
Statystyka
■ 
Instrukcja i pomoc
■ 
Redakcja Biuletynu
■ 
Polityka cookies
■ 
Mapa serwisu BIP

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU

 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
06-100 Pułtusk  

tel.  

    Sekretariat 23 306-71-01

    Kancelaria 23 306-71-02

fax.   23 306-71-09

mail: sekretariat@powiatpultuski.pl

         kancelaria@powiatpultuski.pl

WWW: www.powiatpultuski.pl  

BIP: www.bip.powiatpultuski.pl  

PCZK: www.pczk.powiatpultuski.pl

 

Dni i godziny pracy: 

poniedziałek         8:00 - 17:00
wtorek - czwartek 8:00 - 16:00 
piątek                  8:00 - 15:00


NIP: 

Powiat Pułtuski: 568-16-18-062

Starostwo Powiatowe w Pułtusku: 568-14-17-174

REGON: 

Powiat Pułtuski: 130377729 

Starostwo Powiatowe w Pułtusku: 130379970

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP:

Skrytka Domyślna: /1424/skrytka

Skrytka Skład_ESP: /1424/SkrytkaESP

Pismo ogólne do urzędu :

http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=pismo+ogolne+do+urzedu&idPodmiotu=1424INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

 

Osoby niesłyszące - przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Pułtusku - mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego. Chęć skorzystania z usługi tłumacza należy zgłosić trzy dni przed planowaną wizytą.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U. Nr 209, poz. 1243) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione tj. osoby  niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

 

W celu skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego należy dokonać zgłoszenia co najmniej na 3 dni przed planowaną wizytą w jednej z następujących form:

  • osobiście w Sekretariacie Starosty Pułtuskiego,
  • telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 23 306-71-01,
  • wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesyłając e-mailem na adres:  sekretariat@powiatpultuski.pl lub faksem na nr: 23 306-71-09.

Z uwagi na znajomość języka migowego w stopniu podstawowym, prosimy Państwa o wyrozumiałość

PUNKT KASOWY

  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk
 
 poniedziałek od 8.00 do 16.30
 wtorek – czwartek od 8.00 do 15.30
 piątek od 8.00 do 14.30


RACHUNKI BANKOWE STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU   

PKO BP

1. wpłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, trwały zarząd,  najem i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenie użytkowania  wieczystego na własność, opłaty melioracyjne:

48 1020 1592 0000 2802 0263 7122

2. wpłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków oraz mapy  geodezyjne:

04 1020 1592 0000 2302 0263 7189

3. wpłaty z tytułu opłat komunikacyjnych, w tym za wydanie prawo jazdy, rejestracja  pojazdów, opłaty za koncesje i licencje oraz opłaty za karty wędkarskie,  opłaty za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu, inne opłaty:

04 1020 1592 0000 2302 0263 7189

4. opłaty ewidencyjne wnoszone przy rejestracji pojazdu i wydaniu prawa jazdy:

49 1020 1592 0000 2302 0263 7155


DNI I GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

 

1. Starosta i Wicestarosta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki od 15 00 do 17 00
W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy Starosta i Wicestarosta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godz. od 15 00 do 16 00

2. Sekretarz, Skarbnik, Dyrektor przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa.

3.  Przewodniczący  Rady Powiatu w Pułtusku przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 15  00 17  00, w środy od 10 30 do 13 00

 

 
 drukuj
Informację wprowawdził(a) do BIP:Grzegorz Rzepkowski
Data udostępnienia w BIP:2003-06-30
Informacja zaktualizowana przez:Rzepkowski Grzegorz
Data ostatniej aktualizacji:2018-01-05
Historia dokumentu: pokaż

Liczba odsłon: [4795801]