ROK 2009

- Umowa Nr 1/09 - dostawa paliwa - pobierz

- Umowa Nr 2/09 z dnia 30 grudnia 2008 r. - zakup znaczków pocztowych i książek nadawczych - pobierz

- Umowa Nr 3/09 z dnia 7 stycznia 2009 r. - publikacja informacji samorządu powiatowego - pobierz

- Umowa Nr 4/09 z dnia 22 stycznia 2009 r. - wygłoszenie wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku - pobierz

- Umowa Nr 5/09 z dnia 2 lutego 2009 r. - strona www Starostwa Powiatowego w Pułtusku - pobierz

Umowa Nr 6/09 z dnia 2 lutego 2009 r. - strona www Biuletynu Informacji Publicznej - pobierz

- Umowa Nr 7/09 z dnia 2 lutego 2009 r. - strona www Biuletynu Informacji Publicznej - Ochrona Środowiska - pobierz

- Umowa Nr 8/09 z dnia 2 lutego 2009 r. - strona www Powiatowej Giełdy Rolniczej - pobierz

- Umowa Nr 9/09 z dnia 2 lutego 2009 r. - strona www Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego- pobierz

- Umowa Nr 10/09 z dnia 2 stycznia 2009 r. - zakupy dokumentów i oznaczeń z PWPW S.A. - pobierz

- Umowa Nr 11/09 z dnia 5 lutego 2009 r. - opracowanie numerycznej mapy zasadniczej  - pobierz

- Umowa Nr 12/09 z dnia 12 lutego 2009 r. - dostawa oleju opałowego do budowanego szpitala w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 13/09 z dnia 12 lutego 2009 r. - ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów zmelioryzowanych - pobierz

- Umowa Nr 14/09 z dnia 19 lutego 2009 r. - ponowna gleboznawcza klasyfikacja zmienionych klas grutnów i uzytków rolnych oraz opracowanie dokumenatcji w celu aktualizacji części opisowej i kartogaficznej ewidencji gruntów - pobierz

- Umowa Nr 15/09 z dnia 26 lutego 2009 r. - partnerstwo na rzecz projektu "Edukacja - Twoja szansa na rozwój" - pobierz

- Umowa Nr 16/09 z dnia 3 marca 2009 r. - udzielenie dotacji celowej - pobierz

- Umowa Nr 17/09 z dnia 30 marca 2009 r. - wygloszenie wykładu na Uniwersytecie III Wieku - pobierz

- Umowa Nr 18/09 z dnia 26 marca 2009 r. - wykonanie szacunku prawa użytkowania do nieruchomości zabudowanej - pobierz

- Umowa Nr 19/09 z dnia 2 kwietnia 2009 r. - dokończenie instalacji DSO, ppoż w budynku A budowanego szpitala w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 20/09 z dnia 2 kwietnia 2009 r. - dokończenie instalacji gazów medycznych, instalacji przyzywowej w budynku C budowanego szpitala w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 21/09 z dnia 27 marca 2009 r. - udzielenie dotacji celowej - pobierz

- Umowa Nr 22/09 z dnia 2 kwietnia 2009 r. - sprawowanie nadzoru autorskiego - pobierz

- Umowa Nr 23/09 z dnia 2 kwietnia 2009 r. - opracowanie projektów budowlanych - pobierz

- Umowa Nr 24/09 z dnia 2 kwietnia 2009 r. - opracowanie projektu budowlanego - pobierz

- Umowa Nr 25/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r. - wykonanie szacunku nieruchomości - pobierz

- Umowa Nr 26/09 z dnia 6 kwietnia 2009 r. - udzielenie pomocy rzeczowej - pobierz

- Umowa Nr 27/09 z dnia 7 kwietnia 2009 r. - wznowienie granic działek, wydzielenie części nieruchomości - pobierz

- Umowa Nr 28/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r. - wygloszenie wykładu na UTW - pobierz

- Umowa Nr 29/09 z dnia 23 marca 2009 r. - bony towarowe - pobierz

- Umowa Nr 30/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r. - opracowanie studium wykonalności - pobierz

- Umowa Nr 31/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r. - ustalenie przebiegu granic miedzy działkami - pobierz

- Umowa Nr 32/09 z dnia 7 maja 2009 r. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407 W Jegiel - Porządzie - Obryte - Psary" - pobierz

- Umowa Nr 33/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. - modernizacja ewidencji gruntów, założenia ewidencji budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Karniewek, gm. Pokrzywnica - pobierz

- Umowa Nr 34/09 z dnia 7 maja 2009 r. - zabezpieczenie procesu szkolenia obornnego - pobierz

- Umowa Nr 35/09 z dnia 7 maja 2009 r. - zabezpieczenia konferencji pracowników PCZK - pobierz

- Umowa Nr 36/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r. - kontrola jednostek organizacyjnych powiatu - pobierz

- Umowa Nr 37/09 z dnia 11 maja 2009 r. - udzielenie pomocy finansowej - pobierz

- Umowa Nr 38/09 z dnia 25 maja 2009 r. - komisja poborowa - pobierz

- Umowa Nr 39/09 z dnia 25 maja 2009 r. - komisja poborowa - pobierz

- Umowa Nr 40/09 z dnia 25 maja 2009 r. - komisja poborowa - pobierz

- Umowa Nr 41/09 z dnia 25 maja 2009 r. - opracowanie projektu budowlanego na wewnętrzną drogę dojazdową do szpitala - pobierz

- Umowa Nr 42 z dnia 25 maja 2009 r. - komisja poborowa - pobierz

- Umowa Nr 43 z dnia 25 maja 2009 r. - wykonanie konserwacji instalacji elektrycznej - pobierz

- Umowa Nr 44 z dnia 25 maja 2009 r. - konserwacja - pobierz

- Umowa Nr 45 z dnia 28 maja 2009 r. - wygłoszenie wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku - pobierz

- Umowa Nr 46 z dnia 25 maja 2009 r. - zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2009 roku - pobierz

- Umowa Nr 47 z dnia 29 maja 2009 r. - wykonanie szacunku nieruchomości - pobierz

- Umowa Nr 48 z dnia 15 czerwca 2009 r. - przebudowa drogi powiatowej Nr 3401W na odcinku Pokrzywnica - pobierz

- Umowa Nr 49 z dnia 15 czerwca 2009 r. - przebudowa dorgi Nr 3433W Gładczyn - Zatory - Popowo Kościelne, Nr 3408W na odcinku Niestępowo - Łubienica - pobierz

- Umowa Nr 50 z dnia 29 maja 2009 r. - opracowanie studium wykonalności - pobierz

- Umowa Nr 51 z dnia 1 czerwca 2009 r. - monitorowanie i konserwacja radiowego systemu Nokton, lokalnego systemu sygnalizacji pożaru - pobierz

- Umowa Nr 52 z dnia 1 czerwca 2009 r. - przegląd, konserwacja oraz naprawa kserokopiarek - pobierz

- Umowa Nr 53 z dnia 16 czerwca 2009 r. - pełnienie funkcji inspektora nadzoru - pobierz

- Umowa Nr 54 z dnia 16 czerwca 2009 r. - udzielenie dotacji na prace konserwatorskie - pobierz

- Umowa Nr 55 z dnia 16 czerwca 2009 r. - użyczenie silnika zaburtowego - pobierz

- Umowa Nr 56 z dnia 23 czerwca 2009 r. - ponowna gleboznawcza klasyfikacja zmienionych klas gruntów - pobierz

- Umowa Nr 57 z dnia 22 czerwca 2009 r. - konserwacja agregatu prądotwórczego - pobierz

- Umowa Nr 58 z dnia 23.06.2009 r. - wygłoszenie wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku - pobierz

- Umowa Nr 59 z dnia 23 czerwca 2009 r. - wygłoszenie wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku - pobierz

- Umowa Nr 60 z dnia 26 czerwca 2009 r. - doprowadzenie gazu i wewnetrznej instalacji gazowej wraz z robotami budowlanymi w laboratorium budynku C budowanego szpitala w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 61 z dnia 26 czerwca 2009 r. - konserwacji kotłowni w budowanym szpitalu - pobierz

- Umowa Nr 62 z dnia 2 lipca 2009 r. - podziałki działki - pobierz

- Umowa Nr 63/09 z dnia 13 lipca 2009 r. - szacunek działki - pobierz

- Umowa Nr 64 z dnia 17 lipca 2009 r. - wykonanie robót budowlano - montażowych w budynku B w budowanym szpitalu w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 65 z dnia 16 lipca 2009 r. - roboty uzupełniające - przebudowa drogi Nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Psary - pobierz

- Umowa Nr 66 z dnia 22 lipca 2009 r. - roboty uzupełniające - przebudowa drogi Nr 3433W Gładczyn - Zatory - Popowo Kościelne - pobierz

- Umowa Nr 67 z dnia 20 lipca 2009 r. - nadzór nad eksploatacją agregatu prądotwórczego - pobierz

- Umowa Nr 68 z dnia 28 lipca 2009 r. - dotacja na prace konserwatorskie - pobierz

- Umowa Nr 69 z dnia 27 lipca 2009 r. - dotacja na prace konserwatorskie - pobierz

- Umowa Nr 70 z dnia 31 lipca 2009 r. - wykonanie studium wykonalności - pobierz

- Umowa Nr 71 z dnia 6 sierpnia 2009 r. - kontrola okresowa obiektu - pobierz

- Umowa Nr 72 z dnia 6 sieronia 2009 r. - inwentaryzacja więźby dachowej - pobierz

- Umowa Nr 73 z dnia 6 sierpnia 2009 r. - rozruch technologiczny instalacji wody lodowej, ciepła technologicznego, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budowanym szpitalu w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 74 z dnia 10 sierpnia 2009 r. - kontrola przewodów kominowych - pobierz

- Umowa Nr 75 z dnia 19 sierpnia 2009 r. - udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz

- Umowa Nr 76 z dnia 19 sierpnia 2009 r. - udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz

- Umowa Nr 77 z dnia 19 sierpnia 2009 r. - udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz

- Umowa Nr 78 z dnia 19 sierpnia 2009 r. - udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz

- Umowa Nr 79 z dnia 19 sierpnia 2009 r. - udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz

- Umowa Nr 80 - z dnia 31 lipca 2009 r. - rozliczenie projektu - pobierz

- Umowa Nr 81 - z dnia 31 lipca 2009 r. - rozliczenie projektu - pobierz

- Umowa Nr 82 z dnia 30 czerwca 2009 r. - przystąpienie do projektu ISO dla obszarów metropolitalnych - pobierz

- Umowa Nr 83 z dnia 28 sierpnia 2009 r. - założenie ewidencji budynków i lokali z aktualizacją uzytków gruntowych terenów zabudowanych oraz opracowanie numerycznej mapy ewidencyjnej i zasadniczej gminy Winnica - pobierz

- Umowa Nr 84 z dnia 1 lipca 2009 r. - bieżąca pomoc i współpraca przy realizacji zadań wynikających z umowy zawartej w ramach realizacji projektu ISO dla obszarów metropolitalnych - pobierz

- Umowa Nr 85 z dnia 31 sierpnia 2009 r. - prace zabezpieczające kominy - pobierz

- Umowa Nr 86 z dnia 31 sierpnia 2009 r. - nadzór inwestorski - pobierz

- Umowa Nr 87 z dnia 1 września 2009 r. - ochrona imprezy -  pobierz

- Umowa Nr 88 z dnia 1 września 2009 r. - wznowienie granic i podział działki - pobierz

- Umowa Nr 89 z dnia 3 września 2009 r. - udostępnienie amfiteatru - pobierz

- Umowa Nr 90 z dnia 9 września 2009 r. - dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej - pobierz

- Umowa Nr 91 z dnia 11 września 2009 r. - ponowna gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych - pobierz

- Umowa Nr 92 - ANULOWANO

- Umowa Nr 93 - ANULOWANO

- Umowa Nr 94 z dnia 18 września 2009 r. - - przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla 30 osób - pobierz

- Umowa Nr 95 z dnia 30 marca 2009 r. - umowa darowizny - pobierz

- Umowa Nr 96 z dnia 21 września 2009 r. - organizacja wycieczki - pobierz

- Umowa Nr 97 z dnia 29 września 2009 r. - parnetrstwo na rzecz realizacji zadania inwestycyjnego - pobierz

- Umowa Nr 98 z dnia 29 września 2009 r. - parnetrstwo na rzecz realizacji zadania inwestycyjnego - pobierz

- Umowa Nr 99 z dnia 1 października 2009 r. - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu gastronomii - pobierz

- Umowa Nr 100 z dnia 1 października 2009 r. - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu gastronomii - pobierz

- Umowa Nr 101 z dnia 31 sierpnia 2009 r. - rozliczenie projektu - pobierz

Umowa Nr 102 z dnia 1 października 2009 r. - roboty uzupełniające - przebudowa drogi Nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Psary - pobierz

- Umowa Nr 103 z dnia 30 września 2009 r. - udzielenie pomocy finansowej - pobierz

- Umowa Nr 104 z dnia 2 października 2009 r. - podział działki - pobierz

- Umowa Nr 105 z dnia 12 października 2009 r. - dostawa oleju opałowego - pobierz

- Umowa Nr 106 z dnia 12 pażdziernika 2009 r. - eksploatacja i konserwacji kotłowni olejowej - pobierz

- Umowa Nr 107 z dnia 5 października 2009 r. - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - pobierz

- Umowa Nr 108 z dnia 21 września 2009 r. - założenie terminowej lokaty oszczędnościowej - pobierz

- Umowa Nr 109 z dnia 20 sierpnia 2009 r. - założenie terminowej lokaty oszczędnościowej - pobierz

- Umowa Nr 110 z dnia 21 września 2009 r. - założenie terminowej lokaty oszczędnościowej - pobierz

- Umowa Nr 111 z dnia 21 października 2009 r. - założenie terminowej lokaty oszczędnościowej - pobierz

- Umowa Nr 112 z dnia 27 października 2009 r. - przeprowadzenie szkolenia komputerowego ECDL" - pobierz

- Umowa Nr 113 z dnia 27 października 2009 r. - wydzielenie części gruntu - pobierz

- Umowa Nr 114 z dnia 21 października 2009 r. - udzielenie pomocy finansowej - pobierz

- Umowa Nr 115 z dnia 29 października 2009 r. - szacunek nieruchomości - pobierz

- Umowa Nr 116 z dnia 3 listopada 2009 r. - wydzielenie działki - pobierz

- Umowa Nr 117 z dnia 4 listopada 2009 r. - dokończenie remontu kominów - pobierz

- Umowa Nr 118 z dnia 4 listopada 2009 r. - nadzór nad dokończeniem remontu kominów - pobierz

- Umowa Nr 119 z dnia 11 listopada 2009 r. - sporządzenie dokumentacji - pobierz

- Umowa Nr 120 z dnia 6 listopada 2009 r. - wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku budowanego szpitala - pobierz

- Umowa Nr 121 z dnia 13 listopada 2009 r. - utrzymanie obiektów szpitala, rozruch instalacji - pobierz

- Umowa Nr 122 z dnia 12 listopada 2009 r. - wznowienie granic - pobierz

- Umowa Nr 123 z dnia 9 listopada 2009 r. - wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla szpitala przy ul. Teofila Kwiatkowskiego 19 - pobierz

- Umowa Nr 124 z dnia 16 listopada 2009 r. - umowa użyczenia - pobierz

  Umowa Nr 125 z dnia 19 listopada 2009 r. - opracowanie inwentaryzacji, projektu - pobierz

- Umowa Nr 126 z dnia 10 listopada 2009 r. - przeprowadzenie badań lekarskich - pobierz

- Umowa Nr 127 z dnia 23 listopada 2009 r. - wygłoszenie wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku - pobierz

- Umowa Nr 128 ANULOWANO

- Umowa Nr 129 z dnia 24 listopada 2009 r. - rozruch urządzeń SAP. DSO - pobierz

- Umowa Nr 130 z dnia 24 listopada 2009 r. - rozruch dźwigów - pobierz

- Umowa Nr 131 z dnia 4 grudnia 2009 r. - wznowienie granic działki i jej podział - pobierz

- Umowa Nr 132 z dnia 4 grudnia 2009 r. - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z geografii - pobierz

- Umowa Nr 133 z dnia 7 grudnia 2009 r. - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki - pobierz

- Umowa Nr 134 z dnia 8 grudnia 2009 r. - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki - pobierz

- Umowa Nr 135 z dnia 8 grudnia 2009 r. - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki - pobierz

- Umowa Nr 136 z dnia 2 grudnia 2009 r. - wyposażenie w sprzęt ppoż budowanego szpitala w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 137 z dnia 2 grudnia 2009 r. - roboty uzupełniające do przebudowy drogi powiatowej Kacice - Pokrzywnica - Klusek odc. Pokrzywnica - pobierz

- Umowa Nr 138 z dnia 7 grudnia 2009 r. - prace remontowe - pobierz

- Umowa Nr 139 z dnia 10 grudnia 2009 r. - nadzorowanie prac remontowych - pobierz

- Umowa Nr 140 z dnia 6 listopada 2009 r. - umowa serwisowa - pobierz

- Umowa Nr 141 z dnia 15 grudnia 2009 r. - dostawa tablic rejestracyjnych w 2010 roku - pobierz

- Umowa Nr 142 z dnia 17 grudnia 2009 r. - organizacja i przeprowadzenie szkolenia komputerowego ECDL - pobierz

- Umowa Nr 143 z dnia 23 grudnia 2009 r. - dostawa materiałów biurowych w 2010 roku - pobierz 

- Umowa Nr 144 z dnia 17 grudnia 2009 r. - konserwacja instalcji gazów medycznych - pobierz

- Umowa Nr 145 z dnia 23 grudnia 2009 r. - wywóz nieczystości - pobierz

* sprostowanie do umowy nr 145

- Umowa Nr 146 z dnia 21 grudnia 2009 r. - badania lekarskie w 2010 roku - pobierz

- Umowa Nr 147 z dnia 26 sierpnia 2009 r. - dostawa gazu do budynku szpitala - pobierz

- Umowa Nr 148 z dnia 21 grudnia 2009 r. - wysyłanie korespondencji - pobierz

- Umowa Nr 149 z dnia 30 grudnia 2009 r. - monitorowanie systemów alarmowych - pobierz

- Umowa Nr 150 z dnia 14 grudnia 2009 r. - udzielenie pomocy finansowej - pobierz

- Umowa Nr 151 z dnia 28 grudnia 2009 r. - udzielenie pomocy rzeczowej - pobierz

- Umowa Nr 152 z dnia 31 lipca 2009 r. - udzielenie pomocy finansowej - pobierz

- Umowa Nr 153 z dnia 7 września 2009 r. - udzielenie pomocy finansowej - pobierz

- Umowa Nr 154 z dnia 7 września 2009 r. - udzielenie pomocy finansowej - pobierz

- Umowa Nr 155 z dnia 26 listopada 2009 r. - umowa darowizny - pobierz

- Umowa Nr 156 z dnia 31 grudnia 2009 r. - rozliczenie projektu - pobierz

- Umowa Nr 157 z dnia 31 grudnia 2009 r. -dozór szpitala -  pobierz

- Umowa Nr 158 z dnia 31 grudnia 2009 r. - realizacja zadania publicznego w 2010 roku wynikającego z ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie - pobierz

- Umowa Nr 159 z dnia 11 maja 2009 r. - udzielenie pomocy finansowej - pobierz

- Umowa Nr 160 z dnia 28 lipca 2009 r. - udzielenie pomocy finansowej - pobierz

- Umowa Nr 161 z dnia 1 września 2009 r. - udzielenie pomocy finansowej - pobierz

- Umowa Nr 162 z dnia 1 wrześniia 2009 r. - udzielenie pomocy finansowej - pobierz

- Umowa Nr 163 z dnia 9 września 2009 r. - dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego - pobierz

- Umowa Nr 164 z dnia 30 września 2009 r. - udzielenie pomocy finansowej - pobierz

- Umowa Nr 165 z dnia 13 listopada 2009 r. - udzielenie dotacji - pobierz

- Umowa Nr 166 z dnia 28 grudnia 2009 r. - prenumerata Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego - pobierz

- Umowa Nr 167 z dnia 2 czerwca 2009 r. - udzielenie pomocy finansowej - pobierz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wądolna Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-08 09:20:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Wądolna Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-03 11:07:09
  • Liczba odsłon: 71046
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9898104]

przewiń do góry