Protokół kontroli Nr NHK.10/48/2023/51 z 22.03.2023 r. - kontrola w zakresie utrzymania należytego stanu higieniczno-sanitarnego Poczekalni Autobusowej w Pułtusku przy ul. Nowy Rynek 3A przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku - pobierz

Informacja pokontrolna nr 2/1/RPMA.05.01.00-14-4010/5 - kontrola trwałości projektu "Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego" przeprowadzona w dniach 13-16 marca 2023 r. - pobierz

Wystąpienie pokontrolne WG-II.7220.1.3.2023.MPI z 24.07.2023 r. - kontrola problemowa w zakresie jakości danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępnienia danych, procesu cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania, stanu wdrożenia układu wysokościowego, kontroli podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych w wystąpieniach pokontrolnych - pobierz

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Mazowieckiego z 23.11.2023 r. - kontrola prawidłowości wykorzystania środków Funduszu Solidarnościowego przeznaczonych na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Centra opiekuńczo-mieszkalne" - pobierz

Wystąpienie pokontrolne Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z 29.12.2023 r. - kontrola prawidłowości wykorzystania dofinansowania udzielonego na podstawie UoD pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości dofinansowania, a stopniem realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław - Pokrzywnica" oraz terminu oddania ww. odcinka drogi do użytkowania - pobierz

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Mazowieckiego z 30.01.2024 r. - kontrola realizacji zadania dot. zarządzania ruchem na drogach powiatowych - pobierz

Wystąpienie pokontrolne Archiwum Państwowego w Warszawie z dnia 15.02.2024 r. - kontrola w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją nierarchiwalną powstałą i zgromadzoną w Starostwie Powiatowym w Pułtusku od dnia 27 listopada 2017 r. do dnia 14 grudnia 2023 r. włącznie oraz w zakresie funkcjonowania archiwum zakładowego - pobierz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Zalewski Adam
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-04 15:20:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-16 11:07:16
  • Liczba odsłon: 2255
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9997942]

przewiń do góry