dla rozwoju Mazowsza


Powiat Pułtuski od 12 marca 2012 roku do 30 listopada 2013 roku realizował projekt pn. „Wysoki standard życia – poprawa jakości infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach”. Projekt realizowany był w ramach Priorytetu VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Działania 7.3 „Infrastruktura służąca pomocy społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 

Całkowita wartość projektu to 505 994,09 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 430 094,98 zł. a wkład własny Powiatu: 75 899,11 zł.

 

Celem głównym projektu była poprawa jakości infrastruktury społecznej w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – jednostce organizacyjnej Powiatu Pułtuskiego, znajdującego się na terenie Gminy Gzy.

W ramach projektu przeprowadzony został remont trzech budynków: części sanitarno-higienicznej budynku głównego, remont budynku dla osób przewlekle chorych psychicznie „Rodzinka”, remont budynku kotłowni. Inwestycja wpłynęła znacząco na jakość usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach oraz poprawiła jakość życia jego mieszkańców. Realizacja projektu przyczyniła się również do usunięcia barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe inwestycje, takie jak remont dachu czy wymiana stolarki okiennej pozwolą na oszczędności w gospodarce cieplnej domu.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzepkowski Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-12-05 13:50:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Rzepkowski Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-05 14:01:09
  • Liczba odsłon: 6299
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9862551]

przewiń do góry