Wykaz załatwianych spraw wraz z opisami oraz dostępnymi drukami

 

Oddział Ewidencji i Ochrony Gruntów, Gospodarki Nieruchomościami

 • Wprowadzenie zmiany na podstawie operatu
 • Wprowadzenie zmiany na podstawie innych dokumentów 
 • Wprowadzenie zmiany na podstawie dokumentacji geodezyjnej
 • Wniosek-oświadczenie o zmianie danych osobowych w ewidencji gruntów i budynków
 • Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa 
 • Wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa  
 • Wydanie wypisy/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
 • Udostępnienie rejestru cen nieruchomości
 • Wycofanie wniosku o wprowadzenie zmiany 
 • Stwierdzenie istnienia majątku ziemskiego 
 • Wydanie zaświadczenia iż działka nie była objęta postępowaniem uwłaszczeniowym   
 • Wyłączenie z produkcji rolnej gruntu
  • karta informacyjna - pobierz
  • wniosek - pobierz
  • oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania - pobierz
 • Zmiana klasyfikacji gruntów
 • Wydanie kopii dokumentu uzasadniającego wpisy do EGiB
 • Udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB
  • wniosek -   formularz P_P2 - pobierz
 • Udostępnienie rejestrów kartotek skorowidzów wykazów zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB
  • wniosek - formularz P_P6 - pobierz

        Wniosek o założenie konta w serwisie Geoportal 2 - pobierz

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uwaga: Mapy zasadnicze i mapy ewidencyjne (tzw. mapy do celów opiniodawczych) udostępniane są na wniosek złożony na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. (Dz. U. poz. 1322, ze zm.) w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.

Istnieje możliwość złożenia zamówienia na mapę poprzez portal mapowy powiatu pułtuskiego dostępny pod adresem podanym poniżej bądź poprzez wysyłkę wypełnionego wniosku przez elektroniczną skrzynkę podawczą (epuap) .

Link do Geoportalu Powiatu Pułtuskiego: http://powiatpultuski.geoportal2.pl

 

Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 • Wniosek o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków (P, P1) - pobierz.pdf
 • Wniosek o udostępnienie innych materiałów (P, P7) - pobierz.pdf

Informacje dla Wykonawców prac geodezyjnych

 • Wniosek o założenie konta w serwisie Geoportal 2 dla Wykonawcy prac geodezyjnych - pobierz.docx; pobierz.pdf
 • Zgłoszenie prac geodezyjnych
  • wzór zgłoszenia prac geodezyjnych - pobierz
  • wzór zgłoszenia uzupełniającego - pobierz
  • program do transformacji współrzędnych pomiędzy układem "1965" a "2000" (obowiązujący na terenie powiatu pułtuskiego) - pobierz

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych

 • Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych - pobierz 

 

Opłaty

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzepkowski Grzegorz
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-08-23 15:45:43
 • Informacja zaktualizowana przez: Sojak Iwona
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-20 14:28:21
 • Liczba odsłon: 4506
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9862762]

przewiń do góry