Od lewej: znak Funduszy Europejskich, barwy RP, logo marki Mazowsze, znak UE


 

Projekt partnerski pn. "Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim"

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną"

Działania 4.1 "Odnawialne źródła energii (OZE)"

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Partnerzy projektu:

- Gmina Pokrzywnica - Lider

- Gmina Obryte

- Gmina Ojrzeń

- Powiat Pułtuski

 

Projekt partnerski realizowany w Powiecie Pułtuskim sfinalizowany

Na przestrzeni ostatnich lat możemy zauważyć rosnącą w imponującym tempie liczbę instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Mazowsza, w tym w Powiecie Pułtuskim. Powiat Pułtuski, jako jeden z wnioskodawców i Beneficjentów, również wykazał inicjatywę w tym kierunku poprzez udział w projekcie „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim”

Projekt wspomagający rozwój OZE na terenie Powiatu Pułtuskiego skupiał się na realizacji instalacji fotowoltaicznych i instalacji kolektorów słonecznych na budynkach Domów Pomocy Społecznej w Obrytem i Ołdakach, które zarządzane są przez Powiat Pułtuski. Został on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 i sfinalizowany w partnerstwie,
w które wchodzą: Gmina Pokrzywnica, Gmina Obryte, Gmina Ojrzeń i Powiat Pułtuski.

Całkowita wartość projektu wyniosła 12 320 023,66 zł, zaś dofinansowanie
ze środków unijnych to 9 100 223,97 zł. Łącznie w ramach projektu zrealizowano
697 instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym:

  • 430 instalacji kolektorów słonecznych
  • 259 instalacji fotowoltaicznych
  • 8 instalacji pomp ciepła

Na budynkach Domów Pomocy społecznej zrealizowano 2 instalacje kolektorów słonecznych oraz 2 instalacje fotowoltaiczne, co przyczyni się do zwiększenia ilości wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza. Łącznie tylko na dwóch budynkach DPS zainstalowano instalacje fotowoltaiczne
o mocy 79,56 kWp, a także 68 kolektorów słonecznych. Instalacje te będą pokrywać zapotrzebowanie budynków na energię elektryczną i energię cieplną po potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Elementem wieńczącym działania w ramach projektu było przeprowadzenie działań promocyjnych – na budynkach DPS zamontowano odpowiednie tablice informacyjne przedstawiające podstawowe informację na temat zrealizowanego projektu.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Goleniewska Edyta
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-06-30 12:00:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Goleniewska Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-16 13:51:02
  • Liczba odsłon: 2925
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9997816]

przewiń do góry