2016 rok
 
w sprawie wprowadzenia zmiany Zasad (polityki) rachunkowości (DS-18), Zakładowego planu kont (dla budżetu powiatu) (DS-16), Zakładowego planu kont jednostki budżetowej (dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku (DS-17) oraz Zasad ochrony danych i ich zbiorów generowanych z komputerowych programów przetwarzania (DS-19)
Załączniki do zarządzenia Nr 1/2016 do wglądu w Wydziale Organizacji i Nadzoru
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 29/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości (DS-18), Zakładowego planu kont (dla budżetu powiatu) (DS-16), Zakładowego planu kont jednostki budżetowej (dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku) (DS-17) oraz zasad ochrony danych i ich zbiorów generowanych z komputerowych programów przetwarzania (DS-19)/
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2016

Zarządzenie Nr 3/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 stycznia 2016r.
w sprawie rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji
Załącznik - Zasady organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 6/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie organizacji przyjmowania, rejestrowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 4/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 lutego 2016r.
w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli zarządczej realizowanej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 8/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 marca 2017r. w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli zarządczej realizowanej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu/

Zarządzenie Nr 5/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 lutego 2016r.
w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 16/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 marca 2020r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego/

Zarządzenie Nr 6/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 lutego 2016r .
w sprawie ustanowienia Polityki Antykorupcyjnej Starostwa Powiatowego w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 57/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie ustanowienia Polityki Antykorupcyjnej Starostwa Powiatowego w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 7/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 marca 2016r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

/zmiany: zarządzenie Nr 11/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych/
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 19/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych/

Zarządzenie Nr 8/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 marca 2016r.
w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

Zarządzenie Nr 9/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 marca  2016r.
w sprawie zmiany składu komisji Bezpieczeństwa i Porządku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 30/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 lipca 2017r. w sprawie zmiany składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku/

Zarządzenie Nr 10/2016 Starosty Pułtuskiego  z dnia 16 marca 2016r.
w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego w celu wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem na szczeblu powiatowym XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2015/2016 pod hasłem "W trosce o nasze bezpieczeństwo", organizowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Obrony Cywilnej Kraju we współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich

Zarządzenie Nr 11/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 marca 2016r.
w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 19/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych/

Zarządzenie Nr 12/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 maja 2016r.
w sprawie organizacji strzeleckiego obozu wojskowo-obronnego dla młodzieży z klas mundurowych o profilu bezpieczeństwo narodowe oraz strzelców z Pułtuskiego Pododdziału JS1313AON

Zarządzenie Nr 13/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 maja 2016r.
w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Załącznik - WPROWADZENIE WEWNĘTRZNEJ POLITYKI ANTYMOBBINGOWEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU
Załącznik - OŚWIADCZENIE

Zarządzenie Nr 14/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 maja 2016r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 15/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 maja 2016r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli stanu ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 16/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 maja 2016r.
w sprawie Regulaminu okresowej oceny pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych
Załącznik - Regulamin okresowej oceny pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych
Załącznik nr 1 - Lista kryteriów oceny
Załącznik nr 2 - Karta okresowej oceny pracownika
/zmiany: zarządzenie Nr 44/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 października 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu okresowej oceny pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych/

Zarządzenie Nr 17/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 maja 2016r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku 

Zarządzenie Nr 18/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 maja 2016r.
w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 19/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 czerwca 2016r.
w sprawie powołania Zespołu rekrutującego uczestników do udziału w programie profilaktycznym "Pogodne Lato" w 2016r.

Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 29 czerwca 2016r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 21/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 sierpnia 2016r.
w sprawie zmiany składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 30/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 lipca 2017r. w sprawie zmiany składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku/

Zarządzenie Nr 22/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 sierpnia 2016r.
w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego udostępnianych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 23/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 maja 2022r. w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego udostępnianych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 23/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 sierpnia 2016r.
w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 40/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 października 2018r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 24/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 sierpnia 2016r.
w spr. powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 25/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 29 sierpnia 2016r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 26/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 września 2016r.
zmieniające zarządzenie Nr 2/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 37/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 lipca 2020r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego/

Zarządzenie Nr 27/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 września 2016r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 28/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 września 2016r.
w sprawie wprowadzenia zmiany instrukcji sporządzenia, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym (DS-13)

Załącznik do zarządzenia Nr 28/2016 do wglądu w Wydziale Organizacji i Nadzoru
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 11/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 29/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 września 2016r.
w sprawie wprowadzenia zmiany Zasad (polityki) rachunkowości (DS-18), Zakładowego planu kont (dla budżetu powiatu) (DS-16), Zakładowego planu kont jednostki budżetowej (dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku) (DS-17) oraz Zasad ochrony danych i ich zbiorów generowanych z komputerowych programów przetwarzania (DS-19)

Załączniki do zarządzenia Nr 29/2016 do wglądu w Wydziale Organizacji i Nadzoru 
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 25/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości, Zakładowego planu kont (dla budżetu powiatu), Zakładowego planu kont jednostki budżetowej (dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku) oraz zasad ochrony danych i ich zbiorów generowanych z komputerowych programów przetwarzania/

Zarządzenie Nr 30/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 października 2016r.
w spr. powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 31/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 października 2016r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 32/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 października 2016 r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku w 2016r.
 
Zarządzenie Nr 33/2016 Starosty ułtuskiego z dnia 17 października 2016 r.
w sprawie wdrożenia Instrukcji Działania Starostwa Powiatowego w Pułtusku na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń
Załącznik do zarządzenia Nr 33/2016 do wglądu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 października 2016r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

Zarządzenie Nr 35/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 listopada 2016r.
w sprawie powołania Zespołu ds. dokonania analizy obowiązujących nazw budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Zarządzenie Nr 36/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 listopada 2016r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 38/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego/

Zarządzenie Nr 37/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 listopada 2016r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 38/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 grudnia 2016r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 45/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 października 2017r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej/

Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 grudnia 2016r.
w sprawie powołania Grupy Sterującej w celu prawidłowego zarządzania projektem pt. "Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Zarządzenie Nr 40/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 grudnia 2016r.
w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania projektu Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 -2020

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 21/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020/

Zarządzenie Nr 41/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 grudnia 2016r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 42/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 grudnia 2016r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Karpińska Jolanta
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-22 08:12:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-06 14:52:14
  • Liczba odsłon: 28320
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9997921]

przewiń do góry